میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۳۳
 
 
گشایش فقط از نوع حضوری
با توجه به حکم سه سال زندان و صد و هفتاد هشتاد ضربه شلاق و تبعید و کاراجباری و غیره برای توهین کننده به مردم مازندران...

با توجه به حکم سه سال زندان و صد و هفتاد هشتاد ضربه شلاق و تبعید و کاراجباری و غیره برای توهین کننده به مردم مازندران، کدام یک از مجازات های زیر را برای "ننجون" (به عنوان یک پیرزن وابسته به جریان فتنه) مناسب تر می دانید؟
الف) تبعید به آمریکای جهانخوار و حضور در راهپیمایی ضدعدالتی علیه ترامپ و سر دادن شعار " دیوید دیوید یو اس آی" روزانه شش ساعت
ب) حبس انفرادی در کره شمالی با ملاقات ماهانه یک ربع ساعت با عمه رهبر کره شمالی
ج) قطع سر از ناحیه بالای گردن و عذرخواهی از ملت همیشه در صحنه از طریق رسانه ملی و اعتراف اختیاری
د) هر سه گزینه فوق به صورت یکجا توصیه می شود.
سخنگوی قوه اسمش را نبر: با متخلفان دانه درشت اقتصادی برخورد قاطعانه می کنیم.
اظهارنظر فوق یادآور کدام یک از سریال های زیر است؟
الف) طبری و رفقای خوب
ب) بابک، محاکمه ای که به افسانه ها پیوست
ج) پرونده گمشده داماد وزیر
د) آقای "ه" و ملاقات شرعی تا آخر دنیا
جراید: کمیسیون آموزش مجلس، وزیر آموزش و پرورش را به خاطر ... به خانه ملت حضار کرد.
نقطه چین بالا را با گزینه مناسب پر کنید.
الف) بازگشایشی
ب) گشایش آموزشی
ج) باز گشایی

کد مطلب: 115234
 
Share/Save/Bookmark