میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۹ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۳:۳۰
 
 
کرونا و کاهش قیمت تخم انچوچک
خبرگزاری تسنیم: تسنیم، بر اساس برنامه جدید دولت کره جنوبی، هر نفر تنها می‌تواند دو عدد ماسک در یک هفته بخرد...

خبرگزاری تسنیم: تسنیم، بر اساس برنامه جدید دولت کره جنوبی، هر نفر تنها می‌تواند دو عدد ماسک در یک هفته بخرد.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف) وزارت بهداشت کره جنوبی بی عرضه است و باید بروند بمیرند.
ب) وزارت بهداشت کره جنوبی باید از روی دست وزارت بهداشت ما تقلب کند تا روزانه یک بسته ماسک به هر شهروند برسد.
ج) وزارت بهداشت کره جنوبی با دلالان خیایان ناصرخسرو سئول، تبانی کرده و ماسک ها را در بازار آزاد به فروش می رساند.
د) هر سه گزینه فوق صحیح است.
همان خبرگزاری: ناامیدی عمومی به دلیل بحران در عرصه ماسک ایجاد شده که به دلیل افزایش تقاضا و قیمت است و همچنین بعضی فروشندگان و مصرف کنندگان دست به احتکار زده‌اند.
در ایران کدام یک از گزینه های زیر دست به احتکار زده اند؟
الف) ننجون و ایادی مزدورش
ب) عمو پورنگ با همکاری عمه رهبر کره شمالی و شرق و غرب و آمریکای جهانخوار
ج) آقا فرید سوپرگوشت سر کوچه روزنامه سیاست روز
د) وزارت "به نداشت و درمانده" با همکاری کسبه محترم خیابان ناصرخسرو
ایضا همان خبرگزاری: جیره بندی ماسک باعث سردگمی هم داروخانه‌ها و هم مردم در بعضی مناطق شده است.
با توجه به این مطلب جیره بندی ماسک در کشور ما باعث ایجاد کدام یک از موارد زیر می شود؟
الف) شور و نشاط بین مردم
ب) تشکر و سپاس از مسئولان خدوم
ج) رعب و وحشت در دل استکبار جهانی
د) افزایش سطح رفاه عمومی و کاهش شدید بهام تخم انچوچک در بازارهای بین المللی

کد مطلب: 113128
 
Share/Save/Bookmark