داخلی گوناگون خبر
تاریخ انتشار : جمعه ۱ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۱۰:۵۷
 
 
پاي ماشین مرده شور به غسالخانه مشهد بازشد
با ساخت اولین دستگاه مرده شور، شستشوی مکانیزه اموات بزودی در مشهد آغاز می شود.
در روزگاری که همه چیز ماشینی شده است، این روزها تکنولوژی هم به کمک غسال‌ها آمده و قرار است بخشی از وظایف سخت و دشوار را بر عهده بگیرد.
در این میان غسالها، دیگر مرده شور نیستند، چراکه آنان تبدیل به اپراتورهای دستگاهی شده اند که تنها با فشردن یک کلید، مسافران دیار باقی را با همان آداب و تشریفات اما بدون دخالت مستقیم انسانها شستشو و آماده دفن در خانه ابدی می کند.
اما این که چگونه غسال "ماشینی" سر از آرامستان بزرگ مشهد درآورده است، پرسشی است که معاون اجرایی سازمان فردوس های شهرداری مشهد به آن پاسخ می دهد.
محمد پذیرا در گفتگو با مهر ، اظهارداشت: این شهر پس از تهران از بیشترین آمار مرگ و میر برخوردار است، به همین دلیل ساخت دستگاهی مناسب برای شستشوی اموات از مدتها قبل در دستور کار قرار گرفته بود.
وی افزود: بر این اساس؛ پس از کسب نظر مراجع این پروژه در قالب یک طرح پژوهشی در دانشگاه فردوسی مشهد ،مورد پیگیری قرار گرفت.
وی با بیان این که اکنون دستگاه مرده شور آماده بهر ه برداری است، ادامه داد: در مرحله اول قرار است روزانه 6 تا 7 مرده عادی مذکر در این دستگاه شستشو داده شود.
معاون اجرایی سازمان فردوس های شهرداری مشهد گفت: اپراتور و دو ناظر شرعی بر عملیات شستشو هر میت که 20 دقیقه طول خواهد کشید، نظارت دارند.
وی با بیان این که اپراتور دستگاه از میان غسال‌ها انتخاب شده است افزود: با نظرخواهی که از علما شده، استفاده از این دستگاه مشکل شرعی ندارد.
کد مطلب: 56300
 
Share/Save/Bookmark