میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۲۱:۰۴
 
 
پاندمی خودشیفتگی ها!
توضیح مختصرپیرامون سیزده قسمت گذشته اینست که حضورمستمریک مدیربمدت یازده سال متوالی...
گزاره چهاردهم

توضیح مختصرپیرامون سیزده قسمت گذشته اینست که حضورمستمریک مدیربمدت یازده سال متوالی درراس حساس ترین وپراسترس ترین دستگاهی که مسئولیت کلان واستراتژیک را درتامین نیاز حیات وبقاء جانداران بخصوص جمعیتی از اجتماع شش میلیون نفری یک استان اگرازفولادآبدیده هم باشد به مرور زمان مستعمل ومستاصل وبالطبع فسیل خواهد شد تا درنهایت تنواند آنگونه که باید بیندیشد وتصمیم بگیردوموفق به حفظ امانتی بنام آب باشد. حتما"لازم نیست مهندسان ونیروی خط مقدم صنعت ذوب آهن که گرداننده کوره بلند هستند به دلیل سختی کارومخاطرات حاصل ازآن پس از گذشت پنج سال تغییرمحل داده یا بازنشسته واز کارافتاده شوند بلکه این یک پروسه عمومی واجباری برا ی امور طاقت فرسا درهر زمینه است که میتواند شامل دستگاهی حساس چون آب فا هم باشد تا متولیان آن که در تمام این سالها بدلیل استرس های فراوان از خواب شب هم محروم بوده اند پس از گذشت پنج سال تغییر محل داده تا چهره های ای تازه نفس عنان آن را بدست گرفته وضمن بررسی های زیر ساختی متوجه شوند زمانی چون امروز فرارسیده که امکان دارد میزان آب پشت تنها سد تامین کننده استان ۲۵ آذرهمین امسال به نصف وشاید کمتر ازآنچه هم که اکنون موجود است تقلیل یابد و کفاف تامین نیاز آشامیدنی چهار میلیون نفرداستفاده کنندگان مشترک راندهد! آنچه در قسمت های گذشته اشاره شد درمجموع مربوط به همین دو کلمه بود که«آب نیست» بنابر این تنها راهکاراستمرارحیات ورفع نیازازسالها پیش و امروز. صرفه جویی مطلق به هر قیمت در مصرف است تامتولی توزیع استان مصرانه از قوه مقننه بخواهد وبه مدیران بالادستی در پایتخت تفهیم نماید که با نشستن بر صندلی های گردان در برج های اداری پایتخت واز طریق خیره شدن به مونیتور ها نمی توان مشکل حذف مایع اساسی حیات را در مرکز کشور حل کرد بلکه تنها راه باقی مانده نظارت دقیق فیزیکی به قطرات آن است تا هیچ شهروند ودستگاهی حق نداشته باشد خارج از جیره بندی هایی که از امروز تعیین می شود مصرف نمایدو این تنها دغدغه ا ی است که می بایست طی یازده سال گذشته برای مدیران مادام العمر توزیع آب مد نظر می بوداما اینگونه نشد زیرا اگر چنین بود حداقل در روال سیزده قسمت گذشته شاهد تحرکات وجبهه گیری هایی پیرامون آن بودیم که حداقل یکی از صدها پاراگراف درج شده با اعتراض وتکذیب مستند روبرو باشد . بنابراین سکوت ممتدمسئولان را نه تنها در اصفهان بلکه درشرکت مهندسی آب فا ی کشور ووزارت نیرو علامت رضا وپذیرفتن آنچه آمده فرض کرده تا همچنان به نوشتن ادامه دهیم که فرار به جلو متولیان با برگزاری مراسم دیداری اقشار مختلف جامعه تاثیر گذاربه بهانه هایی جزمنظور وهدف اصلی شرکت آب فا که توزیع این محصول سرمایه ای بی بدیل وغیر قابل تولید از محل در آمد های حراج آن به مترمکعبی ۱۳ هزار تومان به بسازوبفروشان ومسکن سازان در حالیکه ارزش افزوده حقیقی آن قابل محاسبه ریالی نیست اما در بازار آزاد هر لیتر این آشامیئنی حیاتی در پت های پلاستیکی بیش از دوهزار تومان عرضه می شود تا بهای واقعی هر متر مکعب معادل دو میلیون تومان فرض شود نه سیزده هزار تومانی که هیئت مدیره آب فای اصفهان برای ساخت وسازهابا برگشت ارزش افزوده میلیاردی به حراج گذاشته اند!؟ به همین جهت چاره ای نیست تا بمنظور سرپوش گذاشتن بر این کج روی های تکراری وفرارازتبعات تراژدی هرچه بیشتراتما م ذخیره آن در پشت سد زاینده رود. توجه افکار عمومی به مسائل جاری روزعودت داده شود که در این مقطع ازبحران هیچ جایگزینی به جز الطاف خفیه الهی در فراوانی بارش های زود تر ازموعد بمنظور تامین آب شرب ومصرفی چهار میلیون نفرجمعیت تحت پوشش مسئولیتی شرکت آب فای اصفهان انتظار نمی رود اما مدیران آن همچنان سرنا را از ته می نوازند وزمان موجود را جهت برگزاری مراسم های مختلف که کوچکترین ارتباطی با وظیفه حساس وشکننده آنها نداردمی سوزانند تا خوراک رپورتاژ آگهی ها تامین شود وگروهی معدود را در محضور اخلاقی قرار دهند که مطالبه گرازجانب شهروندان نباشند!؟ زیرا منابع در آمدی وتامین هزینه های سرسام آور درتولید محتوای رسانه ها که حمایت چندانی را از متولیان خود نمی بینند روز به روز تقلیل می یابد که همین چند روز پیش زمزمه درج آگهی های حصر وراثت درشبکه های اینترنتی نیز کلید خورد تااز طریق هوش مصنوعی به اطلاع افراد برسد و رسانه های مکتوب را ناچار نماید برای بقاء خود دست به طناب پوسیده و آگهی رپورتاژ های امثال آب فا گرفته ودر ضمن آن نمک خورده و نمکدان را نشکنند و کوچکترین اشاره ای پیرامون نگرانی های بی آبی و پروژه های ناکام دفع فاضلاب از جمله درشهرستان چادگان که با مشکلات عدیده ای روبرو است نداشته باشند. توجه به روایت فخررازی که می گوید:از مکانی عبور می کردم که یخ فروشی فریاد می زد بیائید ویخ بخرید و کمک کنید به کسی که سرمایه اش را به زودی ازدست خواهد داد. نزد خود اندیشیدم ابدی در پیش است که میتواند جهنم باشد یا بهشت . حال آنکه دنیا فانی است حتی اگر سخت بگذرد . پس چه بهتر تا ابدیت راآباد کنیم ودل به این فنا نبندیم که همچون آن یخ فروش به راحتی سرمایه ها ازدست برود. دبیر اجرایی صنف کشاورزان اصفهان همین چند روز پیش اظهار داشت:« کشاورزان سال گذشته حقابه خود را دریافت نکردند وبه رغم وجود قوانین و مصوبات . این حقابه به دیگران داده شد وتکلیف حقابه کشاوران را نیز مشخص نکردند. امسال هم حدود۱۰ روز از سال آبی طی شده و هنوز تکلیف حقابه کشاورزان مشخص نیست . وزارت نیرو باید تا پیش از پایان شهریور ماه وشروع سال زراعی جدول توزیع سال آبی را مشخص وبراساس آن برنامه ریزی کند. اما هنوز این برنامه تعیین نشده است. اکنون روزانه ۲۱ متر مکعب در ثانبه که برابر با دومیلیون متر مکعب درروز است . آب از سد زاینده رود خارج می شود درحالیکه مشخص نیست این آب برای چه مصارفی رها سازی شده ومیزان آبی که برای یزد . صنعت . شرب و یا چهار محال وبختیاری برداشت می شود بر اساس چه پیش بینی بوده است؟ اخیرا" کشاورزان خبردار شده اند که طرح بن .بروجن و گلاب دوباره شروع به کار کرده وقرار است افتتاح شود. هنوز منابع تامین آب این طرح ها مشخص نشده وبه رغم آنکه دادگاه برای این طرح ها حکم صادره کرده واین حکم دردادگاه تجدید نظر نهایی شده اما همچنان درحال پیشروی بوده که خبرآن منجربه نگرانی کشاورزان شده است.علاوه بر این استانداری وسازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان چندین باردربرگزاری انتخابات نظام صنفی کشاورزان دخالت کرده اند به طوری که انتخابات به دلایل غیر قانونی توسط این دستگاهها لغومی شود.هنوز مشخص نیست آب برای کشت پاییزه رها سازی خواهد شد یا خیر ؟ اگر مسیررودخانه لایروبی شده واز هدر رفت درمسیر آن جلو گیری شود می توان کمی آب برای کشاورزان رها سازی کرد. در سالهای گذشته خط قرمز آب شرب که موجودی پایان سال آبی بود ۱۶۰ میلیون متر مکعب برآورد می شد. در دوسال اخیر این رقم به ۲۰۰ میلیون متر مکعب رسیده . در پایان سال آبی قبل سدزایند رود ۲۳۰ میلیون متر مکعب آب داشت . بنابر این با توجه به اینکه زمستان وفصل بارندگی در پیش است . نگرانی برای ذخیره آب پشت سد زاینده رود وجود ندارد. البته ممکن است همچون گذشته تابوی شرب مطرح شود! چندین سال است مسئله شرب شفاف نمی شود. این درحالی است که آمار جمعیت وسرانه مصرف شرب کاملا" مشخص است . این میزان با حجم آبی که به عنوان شرب رها سازی می شودهمخوانی ندارد. بنابراین به نام شرب برای سایر مصارف آب می فروشند واین موضوع همچنان ادامه دارد» آنچه از فحوای کلام وچکیده سخنان دبیر اجرایی صنف کشاورزان اصفهان بدست می آید مقدار آبی است که بعنوان شرب از پشت سد رها سازی می شود و بیشز نیازمصرف جمعیتی دارد و بالطبع متولیات شرکت آبفا باید پاسخگوی این مطالبه باشند که آیا این مقدار کلان هدر رفت شبکه های فرسوده شهری است که باید طی ۱۱ سال سپری شده این مدیریت از محل درآمدهای کلان فروش آب ودفع ودریافت ارزش افزوده فاضلاب اولویت می یافت یاسهم غیرشرب ازجمله ساخت وسازها شده است که می توانستند نیاز خود را از آب خاکستری تامین نمایند !؟ انشا ا.. این سلسله مطالب به شرط حیات در همین روزنامه مردم نهاد ادامه خواهد یافت.

نویسنده: حسن روانشید
کد مطلب: 120004
 
Share/Save/Bookmark