میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : شنبه ۷ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۲۳
 
 
جای لگد را به کسی نشان ندهید
سخنگوی شورای نگهبان: اصلاح‌طلبانی که با شورای نگهبان جلسات داشتند توضیحات را در بیرون واقعی منعکس کنند...

سخنگوی شورای نگهبان: اصلاح‌طلبانی که با شورای نگهبان جلسات داشتند توضیحات را در بیرون واقعی منعکس کنند.
ما از این اظهارنظر نتیجه می گیریم که ...
الف) نشان دادن جای کشیده روی صورت اشکال ندارد.
ب) نشان دادن مواضعی که به آن لگد خورده از اخلاق به دور است اما موقع انتخابات اشکال ندارد.
ج) گفتمان چیز خوبی است اما چون اینجا خانواده نشسته نباید توضیحات داخلی را در بیرون واقعی بازگو کنیم.
د) سخنگو باید اینطور سخنگویی باشد و سخنگویی که اینقدر شفاف نباشد سخنگو نیست.
عضو هیات رییسه مجلس: عده ای با مایوس کردن مردم می‌خواهند به برنامه‌های خود برسند.
منظور از "عده ای" در اظهارنظر فوق کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف) خرزوخان و اهالی خونگرم برره
ب) عمو پورنگ و امیرمحمد
ج) ننجون و عمه رهبر کره شمالی
د) کلیدسازان محترم شمال تهران
عبارت فلسفی زیر از کیست؟
ما حق نداریم یک ریال درآمد دولت را کم کنیم و یک ریال هم نمی توانیم هزینه آن را افزایش دهیم، در واقع درآمد را می توانیم افزایش دهیم و هزینه را نیز می توانیم کاهش دهیم ولی عکس آن را نمی توانیم عمل کنیم.
الف) ذیمغراطیس – فیلسوف
ب) ارشمیدس – حکیم
ج) فیثاغورث – ریاضیدان
د) غلامعلی جعفرزاده – نماینده و اقتصاددان بزرگ رشت-

کد مطلب: 112201
 
Share/Save/Bookmark