میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۲۷
 
 
مصاحبه اختصاصی با یک داماد
ننجون: اخیرا در گفتگویی به اشتباه نام یک نوع نفت را با یک شرکت آمریکایی اشتباه گرفتید. چه دفاعی دارید؟...

ننجون: اخیرا در گفتگویی به اشتباه نام یک نوع نفت را با یک شرکت آمریکایی اشتباه گرفتید. چه دفاعی دارید؟
داماد رییس جمهور: ما دامادهای روسای جمهور هیچ‌وقت دفاع نمی کنیم. فقط حمله می کنیم.
ننجون: ولی انگار با این معلومات چپ اندرقیچی تان مشاور رییس جمهور در امور نفتی هم هستید؟
شاه داماد: ببینید من فرق نفت و گازوئیل را می فهمم اما مشاورهای قبل از من همین را هم نمی فهمیدند.
ننجون: اگر واقعا در این حوزه صاحبنظرید لطفا بفرمایید نفت را از کجا استخراج می کنند.
شاه داماد: از درختان کهنسال استخراجش می کنند اما منبع اصلی نفت در انتهای غارها و دل کوه هاست.
ننجون: طرح مهمی در خصوص نفت به آقای رییس جمهور داده اید؟
شاه داماد: دیشب یک طرحی به ذهنم رسید اما چون شب ها وظایف و تکالیف دیگری دارم و مشاور رییس جمهور نیستم ننوشتمش فلذا یادم رفت.
ننجون: کلیات طرح هم یادتان نیست؟
شاه داماد: درباره شیوه های انتقال نفت در زمان تحریم بود. طرح جایگزینی "پیت حلبی" با "بشکه" که در آینده طرح آن را می نویسم.
ننجون:ما هم یک آفتابه ای داریم که با آن در آسیاب استکبار جهانی، آب می ریزیم اگر به کار شما می خورد تقدیم کنیم.
شاه داماد: (در حالی که یک موز دیگر از روی میز برمی دارد و نوش جان می کند) خیلی هم عالی
ننجون: آهای پسر اون آفتابه رو بردار بیار

کد مطلب: 112175
 
Share/Save/Bookmark