میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۱۱
 
 
نفت را با "پیت" صادر می کنیم
تک مضراب زدن وسط فرمایش هر کسی اشکال داشته باشد بین حرفهای "برادر جهانگیری" بلااشکال است...

تک مضراب زدن وسط فرمایش هر کسی اشکال داشته باشد بین حرفهای "برادر جهانگیری" بلااشکال است. ایشان در برهه حساس کنونی، خواهر و مادر و عمه و ننجون و الباقی عزیزان مردم را می شناسد و مردم هم با بستگان سببی و نسبی وی آشنایی کامل دارد و به خاطر همین محال است سوء تفاهمی به وجود بیاید.
معاون اول رییس جمهور هست که باشد.ناسلامتی یک روزی روزگاری با هم رفیق بودیم. به هر جا هم که برسد باز هم اسحاق خودمان است اما حیف که هیچوقت به هیچ جا نمی رسد.
برادر جهانگیری: صادرات نفت خام ایران را به صفر برسانند و ما نفت را به روش‌های دیگر می‌فروشیم.
ننجون: صادرات به شیوه "پیت" با مدیریت "درپیتی" هم راه حل بدی نیست.
برادر جهانگیری: ما در شرایط سخت علیرغم تمام فشار‌هایی که در جنگ روانی و اقتصادی دو سال گذاشته روی پای خود ایستاده ایم و مقاومت کردیم.
ننجون: البته یادتان باشد زمان زیادی هم روی پای ما مردم ایستادید که هنوز جای ایستادن تان درد می کند.
برادر جهانگیری: آمریکایی‌ها فشار حداکثری خود را بر زندگی مردم ایران متمرکز کرده اند.
ننجون: احتمالا این امریکایی ها همان آمریکایی هایی نیستند که شما قبلا گفته بودید از تمام تهدیداتشان، فرصت می سازید؟
برادر جهانگیری: وضعیت نسبت به آن خوابی که آمریکایی‌ها برای کشور و ملت دیده بودند خیلی بهتر است.
ننجون: نسبت به خوابی که شما برای ملت بینوا دیده اید چطور؟
برادر جهانگیری: باید اجماع در سراسر کشور شکل بگیرد.
ننجون: یعنی این بار همه با هم بریزیم توی خیابان؟
برادر جهانگیری: با تغییر رئیس جمهوری در آمریکا آن‌ها به همه توافقات و برجام پشت پا زدند.
ننجون: خداوکیلی قبلش هم با برجام "روپایی" می زدند و بس!
برادر جهانگیری: من فکر می کنم ...
ننجون: واقعا شما فکر هم می کنید؟!

کد مطلب: 111879
 
Share/Save/Bookmark