میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۱ تير ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۳۷
 
 
رییس سازمان بهشت زهرا، معذرت معذرت
ما اگر اشتباهی کنیم حتما معذرت می خواهیم.مثل مسئولان نیستیم که هر کاری بکنیم و آخرش هم...

ما اگر اشتباهی کنیم حتما معذرت می خواهیم.مثل مسئولان نیستیم که هر کاری بکنیم و آخرش هم یک "ببخشید" ساده هم از دهانمان در نیاید. خودتان که شاهدید هر جا بود مواضع خودمان را نشان دادیم که شفافیت ننجونی حرف اول و آخر را می زند.
حالا هم از رییس سازمان بهشت زهرا عذرخواهی می کنیم که الکی در ستون ننجون روزنامه سیاست روز به ایشان تهمت زده‌ایم که برای پنجاه سالگی بهشت زهرا جشن تولد گرفته است.
کدام جشن تولد؟ یک کیک زاغارت و چند تا شمع هم شد کیک تولد؟ حالا به فرض شصت هفتاد عزیز زحمتکش بهشت زهرا و سی چهل تا مسئول زحمت نکش هم توی حلق هم بودند و خوش گذراندند. این که اسمش تولد نیست. اصلا وقتی عکس ها را دیدیم از خودمان خجالت کشیدیم که چرا زود قضاوت کردیم. همانطور که آقای رییس گفتند این مراسم با رعایت فاصله گذاری اجتماعی برگزار شده و لااقل دو متر فاصله بین مهمانان گذاشته اند.
حالا اگر شما مهمانان را توی حلق هم می بینید به خاطر "خطای دید" است وگرنه آقای رییس با آن هیبت و عظمتش که دروغ نمی گوید. دروغ را ننجون و دیگر روزنامه نگاران خودفروخته می گویند که خدا از سر تقصیراتشان نگذرد.
دروغ بد است. اگر خودمان هم ندانیم رییس سازمان بهشت زهرا و رییس ایشان یعنی آقای شهردار می داند که تا قبر چهارانگشت بیشتر نیست.
همین چهارانگشت را هم رعایت کنند خوب است ما دومترش را نخواستیم.
پی نوشت: دروغ هر چقدر بزرگتر باشد گفتنش راحت است... دکتر سمیعی و شرکا

کد مطلب: 114597
 
Share/Save/Bookmark