میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۱۱
 
 
تقصیر آستینم بود
یک مقام مسئول وزارت بهداشت: مردم مراقب باشند و در هنگام خوردن ... آن را بررسی کنند...

یک مقام مسئول وزارت بهداشت: مردم مراقب باشند و در هنگام خوردن ... آن را بررسی کنند.
نقطه چین بالا را با گزینه صحیح پر کنید.
الف) مال دیگران
ب) نوشیدنی های الکلی
ج) کیک
د) چی بگم والا
همان مقام مسئول وزارت بهداشت: برخلاف ادعا‌های موجود مبنی بر اینکه قرص‌هایی که در کیک‌های خوراکی گذاشته شده است، از نوع روانگردان‌ها و مخدر‌ها بوده، بررسی‌های ما این موضوع را نشان نمی‌دهد و این قرص‌ها انواع گوناگونی داشته است.
منظور از "انواع گوناگون" کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف) اسمارتیز
ب) قرص برنج
ج) حب نشاط
د) قرص ندانم کاری مسئولان
همچنان همان مقام مسئول: قرص‌های جاسازی شده در کیک‌ها اقدامی سازمان یافته و هدف دار علیه صنایع غذایی کشور است.
به نظر شما کدام یک از گزینه های زیر عامل اصلی این عملیات شوم است؟
الف) یکی از بوق های استکباری وابسته به شرق و غرب و در راس آن آمریکای جهانخوار
ب) یکی از ایادی مزدور وابسته به عمه رهبر کره شمالی
ج) سفیر نپال در گینه بیسائو
د) من نبودم دستم بود و تقصیر آستینم بود.

کد مطلب: 112021
 
Share/Save/Bookmark