میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه خبر
۵۳۳
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۹ دی ۱۳۸۸ ساعت ۰۶:۳۳
 
 
ابهام مردم از قانوني شدن بازاريابي شبكه اي در ايران فعاليت شركت هاي هرمي خوب يا بد؟
آيا واقعا فعاليت شركت هاي هرمي در كشور قانوني شده است؟
به دنبال گزارش يكي از روزنامه ها درباره قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي در كشور، اين خبر به سرعت در جامعه انعكاس پيدا كرد، به گونه اي كه وزارت اطلاعات مجبور شد تا نسبت به اين گزارش حساسيت نشان داده و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشتهاي ناشي از اين گزارش واكنش نشان دهد.پس از انتشار اين اطلاعيه، در توضيحاتي كه يكي از مسئولان بازرگاني دادند البته اعلام داشتند كه آن دسته از شركت هاي هرمي غير قانوني كه بتوانند ضوابط تعيين شده را رعايت كنند مي توانند به صورت قانوني فعاليت كنند.اين توضيح بر اين نكته تاكيد دارد كه بر خلاف نظر وزارت اطلاعات،امكان فعاليت قانوني شركت هاي هرمي وجود دارد.
شايد هيچ كس نباشد كه براي يك بار هم كه شده پيه گلدكوئيستي ها يا همان شركت هاي هرمي به تنش نخورده باشد. تقريبا همه مردم يا يك بار توسط دوستان و آشنايان در جلسات اين شركت ها به اصطلاح" پرزنت" شده اند،يا آنكه دعوت به همكاري شده اند.
آن دسته از مردمي هم كه به طور مستقيم با افرادي كه در شركت هاي هرمي فعالند ارتباط نداشته اند،به واسطه تبليغات منفي اي كه پيرامون اين شركت ها به راه افتاد، كاملا نسبت به اين شركت ها، آشنايي دارند. اين تبليغات منفي پيرامون شركت هاي هرمي كه مشهورترين آنها شركت گلدكوئيست است، در چند سال اخير آنقدر شدت داشته است كه بلافاصله با شنيدن خبر قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي، ذهن ها به سوي تبعات منفي تبليغ شده از سوي دستگاه هاي دولتي و رسانه هاي جمعي رفته است.پرسش اين است:اگر واقعا آن گونه كه مسئولان وزارت اطلاعات،بانك مركزي و نمايندگان مجلس مي گويند شركت هاي هرمي موجب مالباختن 95 درصد اعضا مي شود،اگر در شبكه هاي هرمي،بزه هاي اجتماعي رخ مي دهد،اگربه واسطه فعاليت اين شركت ها اقتصاد كشور آسيب مي بيند،پس چگونه دولت مي خواهد با شبكه هاي بازاريابي جايگزين،اينگونه فعاليت ها را قانوني كند؟
وزارت اطلاعات كه وظيفه برخورد با فعاليت شركت هاي هرمي را بر عهده دارد، در بيانيه اي كه صادر كرده است تاكيد دارد كه فعاليت شبكه هاي بازاريابي با شركت هاي هرمي تفاوت دارد.اما به نظر مي رسد شباهت هاي زيادي ميان شبكه بازاريابي با شركت هاي هرمي وجود دارد كه امكان وقوع مالباختگي اعضا را در حالت قانوني هم كم نمي كند.در اين مورد البته بايد منتظر توضيحات بيشتر مسئولان بود اما طبق اطلاعات منتشره درباره نحوه فعاليت قانوني شبكه هاي بازاريابي، مسلم است كه در آينده شاهد كساني خواهيم بود كه با اميدهاي بسياري وارد اين شبكه ها شده اند اما دست از پا درازتر واپس كشيده اند.
در شركت هاي هرمي رشد شبكه‌ها در طول زمان با افزايش تعداد مشتريان، كند و كندتر مي‌شود. يك شبكه دودويي در لايه بيستم به بيش از يك ميليون عضو و در لايه سي و سوم به بيش از 8 ميليارد عضو جديد نياز دارد! در نتيجه دير يا زود زماني مي‌رسد كه ديگر نمي‌توان در زمان معقول براي شركت مشتري پيدا كرد. اينجاست كه درصد بسيار بالايي از اعضاي اين شبكه ضرر مي‌كنند. اين در حالي است كه شركت و تنها درصد كمي از مشترياني كه زودتر وارد شبكه شده‌اند، به سودي بسيار رسيده‌اند. در چنين حالتي دولت چگونه مي تواند در مقابل هزاران فردي كه با وعده پورسانت هاي عالي وارد شبكه خواهند شد،لااقل سود حداقلي آنها را تا حدي تضمين كند؟
نبايد فراموش كنيم كه شركتي كه در هر مرحله بيش از 90 درصد مشتريانش در انتظار سود هستند، اگر يك ميليون عضو داشته باشد 900 هزار نفر آنها در انتظار سود هستند و اين انتظار در صورتي به پايان مي‌رسد كه تعداد كل مشتريان 10 ميليون نفر شود و در اين حالت تعداد كساني كه در انتظار سود هستند به 9 ميليون نفر رسيده است! يعني تعداد اين افراد 10 برابر شده است. اين روند دير يا زود متوقف خواهد شد و واضح است كه هر چه زمان توقف، ديرتر باشد، تعداد ضرركرده‌ها بيشتر خواهد بود.در واقع احتمال به سود رسيدن اعضا در اينگونه شركت ها بسيار بسيار ضعيف است،بنابراين در صورت قانوني بودن شبكه هاي بازاريابي،همه نارضايتي هاي ناشي از مالباختگي و بر باد رفتن آرزوهاي واهي،متوجه مراجع قانوني خواهد شد كه از اين فعاليت ها حمايت كرده اند.
البته قابل درك است كه دولت سعي دارد تا ولع عجيب جامعه را براي كارهاي بازاريابي شبكه اي به سوي راه هاي كم خطر تر هدايت كند،اما آيا واقعا دولت مي تواند تبعات ناشي از قانوني شدن فعاليت هاي شبكه اي را كنترل كند؟
شرکت های هرمی به صورت گسترده از سال 1379 با شرکت گلد کوئیست به ايران پا گذاشتند. سود حاصل از فعاليت در بازار ايران آنقدر براي شركت گلد كوئيست چشمگير بود كه بازار بكر ايران را مورد توجه ديگر شركت هاي هرمي قرار داد. جوان بودن جامعه ايراني، روياهاي انباشته شده و پاسخ داده نشده جوانان درباره زندگي مصرفي بهتر و البته بيكاري بخش هايي از جامعه جوان، ايران را به بازاري درخشان براي فعاليت شركت هاي هرمي بدل كرده است و آنها همه تلاش خود را براي استفاده از اين بازار بكر به كار گرفتند. به گونه اي كه گفته مي شود بيش از 300 شركت هرمي در كشور در حال فعاليت است.
حاصل فعاليت اين شركت ها در كشور، هزاران مالباخته اي بود كه به سوداي سود كلان و افسانه اي به عضويت شبكه هاي هرمي درآمده بودند و پس از اندكي ، براي دريافت اصل سرمايه خود راهي دادگاه ها شده بودند. برخي از اين مالباختگان افرادي بودند كه براي رونق بخشيدن به تجارت موهوم خود حتي شغل ثابت خود را رها كرده بودند و پس از مدتي نه تنها به هيچ سودي دست نيافتند، بلكه به لشكر بيكاران كشور هم افزوده شده بودند. بر هم خوردن روابط خانوادگي همسران، ايجاد تنش بين والدين و فرزندان، سرقت، كت كاري و ضرب و جرح و حتي بدتر از آن، قتل از جمله عوارضي بود كه گريبانگير برخي از به دام افتادگان اين شركت ها به آن دچار شدند.
اين در حالي بود كه فعاليت اين گونه شركت ها موجب خارج شدن مبالغ متنابهي ارز از كشور شده است. كسي از ميزان دقيق ارزي كه از سوي اين شركت ها از كشور خارج شده است اطلاعي ندارد، اما بدون شك ميزان اين مبالغ به حدي بوده است كه به توجه به گسترش فعاليت شركت هاي هرمي، وظيفه برخورد با آنها به عهده وزارت اطلاعات گذاشته شد.
دولت، با توجه به مسائل پيش آمده فعاليت در اين شركت ها را ممنوع اعلام كرد، اما آرزوهاي انباشته شده جوانان براي زندگي مصرفي بهتر بيشتر از آن بود كه بتوان در برابر تبليغات و آگاهي رساني رسانه ها،از پيوستنشان به شركت هاي هرمي جلوگيري كرد. در اين ميان حتي چند شركت ايراني هم به قافله هرمي ها پيوستند تا از اين بازار طرفي بربندند.
ادامه حيات شركت هاي هرمي با وجود سخت گيري هاي صورت گرفته توسط دولت و وزارت اطلاعات، اين پيام روشن را براي مسئولين در بر داشت كه به دلايل اجتماعي،نمي توان ريشه فعاليت شركت هاي هرمي را خشكاند. قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي حاوي همين نكته است كه دولت تصميم گرفته است تا به جاي برخورد صرف با شركت هاي هرمي، به جايگزين هايي براي هدايت پتانسيل هاي نهفته در جوانان كه جذب شركت هاي اجتماعي مي شوند، بپردازند.
بر اساس مصوبه اي كه به موجب آن فعاليت شبكه هاي هرمي قانوني مي شود پرداخت پورسانت‌ها و پاداش‌ها به مشتریان و بازاریابان فقط در قبال فروش و ارائه محصولات امکان‌پذیر است و پرداخت هرگونه وجه یا محصولی با ارزش دیگر به مشتریان و بازاریابان و یا تعهد آن که در طرح تجاری شرکت (که قبلا به تصویب کمیته نظارت رسیده) پیش‌بینی نشده باشد، ممنوع است.
بر اساس اين مصوبه میزان پرداخت پاداش و یا پورسانت، تعداد سطوح دریافت‌کننده و محدودیت‌های آن باید ضمن درج در طرح تجاری، کاملاً شفاف و قابل سنجش باشد.
وزارت بازرگاني براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي معمول در شركت هاي هرمي اعلام كرده است كه قیمت محصولات ارائه‌شده نباید بیش از محصول مشابه در بازار باشد و در مواردی که مشابهی وجود ندارد تابع سایر قوانین و مقررات خواهد بود.
اين مصوبه تاكيد دارد كه گسترش شبکه انسانی و صرفاً جذب توزیع‌کنندگان کالا و پول‌گردانی و ارائه محصولات موهومی، خرید و فروش جایگاه در نمودار درختی و یا محصولاتی که تولید آنها محتمل باشد، ممنوع است.
نكته مهمي كه امكان دارد به واسطه آن فعاليت در بازاريابي شبكه اي از جذابيت بيشتري براي جوانان در مقايسه با شركت هاي هرمي برخوردار باشد،تاكيد وزارت بازرگاني بر پرداخت‌ها و دریافت‌های مربوط به مشتریان و بازاریابان است كه الزاماً بايد از طریق حساب‌های بانکی در بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در داخل کشور صورت گیرد و شرکت حق افتتاح و یا تخصیص اعتبار به صورت مجازی و در محیط اینترنت را نخواهد داشت.
تاسيس اين شركت ها علاوه بر كنترل گردش مالي صورت گرفته درآنها، از خروج ارز از كشور جلوگيري مي كند و اين مهمترين پيامد تاسيس اين شركت هاست.اما نكته قابل توجه اين است كه آيا شبكه هاي بازاريابي داخلي توان آن را خواهند داشت تا با غول هاي هرمي جهان مثل گلد كوئيست در كشور به رقابت بپردازند؟
نكته مهم تر اين است كه دولت چگونه مي خواهد نظرمراجع شرعي را در مورد فعاليت هاي بازاريابي شبكه اي رعايت كند. پيش از اين آیت الله مکارم شیرازی ، آیت الله نوری همدانی، آیت الله فاضل لنکرانی ، آیت الله صافی گلپایگانی ، ‌ایت الله تبریزی و آیت الله سیستانی در استفتائات جداگانه ای معاملات ناشی از فعالیت شرکت های هرمی (از جمله گلدکوئیست ، نت ورک مارکتینگ ، وست ویژن ، اینترنشنال کیش ، الماس ، گلدماین) را جایز و مباح ندانستند و فعالیت این شرکت ها را حرام یا بنابر احتیاط واجب حرام و این نوع فعالیت ها را در واقع نوعی کلاهبرداری مرموز برای تصاحب اموال دیگران اعلام کردند .
با وجود مشابهت فعاليت اين شركت ها، دولت چگونه حليت شرعي فعاليت بازاريابي شبكه اي را كسب خواهد كرد؟
کد مطلب: 33603
 
Share/Save/Bookmark
 


یاسین
۱۳۹۷-۱۰-۲۸ ۰۱:۰۸:۱۷
http://www.arinha.ir/fa/news/483867/5-نکته-که-نشان-می‌دهد-یک-شرکت-بازاریابی-شبکه‌ای-خلاف-می‌کند
این آدرس رو سرچ کنید تا نظر کارشناسان آمریکایی رو بخونید راجع به بازاریابی شبکه ای
صابر
۱۳۹۷-۱۰-۰۸ ۱۵:۴۶:۴۶
سلام به ملت شریف ایران من کارشناس علوم کامپیوتر و 10 سال سابقه کار در زمینه فروش دارم
میخواستم چند مورد نظر کاملا شخصیم رو مطرح کنم خوشحال میشم بخونین و نظرتون رو اعلام کنین

1-خیلی متاسفم که پس از گذشت بیست سال هنوز نه مردم و نه حتی دولت و حکومت در مورد یک مفهوم نتونستن به یک تحلیل درست برسن و با اینکه این همه در خصوص این موضوع صحبت شده و اطلاع رسانی شده و مقاله نوشته شده و پژوهش و سمینار برگزار شده هنوز مردم و دولتها سرگردم هستن.
2- بازاریابی شبکه ایی رو میشه از چند بعد مورد بررسی قرار داد
الف- مفهوم اصلی و علمی بازاریابی شبکه ایی
ب- شرعی و غیر شرعی بودن
ج - قاونی و غیر قانونی بودن
شرح الف )سوال: آیا واقعا این چیزی که ما میشناسیم واقعا خود مفهوم اصلی نتوورک مارکتینگ هستش؟
آیا ما شرکت نتوورک مارکتینگ داریم یا فروش(خدمات و کالا) به سبک نتوورک مارکتینگ؟
آیا شرکت های هرمی دارن از روش نتوورک مارکتینگ کار میکنن یا یکی از روشهای پیاده سازی فروش شبکه ایی هرمی هستش؟
و کلی سوال دیگه ...
تا جایی که من شخصا مطالعه کردم و بیشتر دوستان هم بهش اشاره کردن نتوورک مارکتینک یکی از پر درآمدترین و در ضمن سخترین کارهای دنیاست و خیلی از شرکت های بزرگ دنیا از صنعت خودروسازی گرفته تا تولید کننده های برند دنیا از این روش استفاده میکنن . ولی روشی که اونها استفاده میکنن غیر از چیزیه که ما میبینیم و میشناسیم یا درسترش این فقط یک بخش از روش فروش NM هستش
NM در اصل یک روش فروش کالا و خدمات هستش مثل خیلی از روشهای فروش مثل خرده فروشی عمد فروش و .... و اصول پیاده سازی خودش رو داره و کاملا علمی و براساس منافع برد برد فروشنده و خریدار هستش
اصولا ما تو هیچ جای دنیا شرکت نتوورک مارکتینگی که خدمات و کالاش رو با عضو گیری بفروشه نداریم (البته به صورت قانونی نداریم غیرقانونیش که حتما هست)
NM از اسمش معلومه یک روش فروش و مارکتینک بر اساس شبکه هست .
و چیز اصلی که در ایران فراموش شده اینکه شبکه حتما نباید به صورت هرمی و آبشاری باشه و مورد اصلی و مهم که اصول تجاری NM بر اون استواره اینکه سازنده این شبکه کی هستش
در شرکت های ایرانی سازنده این شبکه خود اعضا و مصرف کننده ها هستن در حالی که در اصل و بهترین شرایط پیاده سازی NM این خود شرکت ها خدمات و کالا ها هستن که شبکه رو میسازن و البته در این بین بخشی از شبکه سازی بازهم توسط اعضا و مصرف کننده ها ساخته میشه ولی نه به منظور درامد زایی بلکه به منظور بهره بری بیشتر از خدمات و مزیت های شبکه .
شرکت های NM در اصل وظیفه شبکه سازی برای دیگر شرکتهای تولیدی و خدماتی رو دارن یکی از بزرگترین نتوورک مارکتینگ در دنیا که شاید خیلی ها هم دیدین و ازش استفاده کرده باشین شبکه بین هتل ها هواپیمایی ها و تورها هستن که با ایجاد شبکه بین خودشون به مشتریهای خودشون تخفیف و خدمات مضائف میدن
پس اصولا هر شرکتی که کارکنانش همون مصرف کنندگانش باشن یک پیاده سازی ناقص از روش فروش NM هستش

و درنهایت کلی بحث دیگر در خصوص NM هستش اینکه اصلا این روش در چه مواقعی استفاده میشه هزینه ها و درامد های سیستم چقدر هستش و ...
ب) در خصوص شرعی بودن یا نبودن طبیعتا من نمیتونم نظری بدم و باید توسط اهل فن اعلام بشه ولی خوب حتما باید کسانی که دارن نظری اعلام میکنن اینو باید بدونن که دارن در خصوص چه چیزی حکم صادر میکنن در خصوص یک مفهوم یا یک سری شرکتها یا یک پیاده سازی غلط از یک مفهوم
مثل اینکه ما به خاطر اینکه فقط بمب هسته ایی دیده باشیم بیایم جکم بدین علم انرزی هسته ایی شرعی یا غیر شرعی
ج) در خصوص قانونی بودن و نبودن هم که بازهم این موردی نیست که مردم بتونن نظر بدن و کاملا باید بررسی بشه و نظر کارشناسی داده بشه شاید یک چیز در کل دنیا قانونی و منطقی باشه ولی به خاطر شرایط خاص یک کشور اونجا غیر قانونی باشه
حامدآریا
۱۳۹۷-۰۸-۲۹ ۰۶:۲۷:۱۶
سلام..خدمت اونایی که میگن نتورک مارکتینگ کلاهبرداریه عرض کنم که شرکت های قانونی بازاریابی فقطو فقط بادرانه!چون نتورک پایه و اساسی داره که اگ طبق اون کار کنی قانونی هست که فقط در ایران بادران تونسته پایه و اساسشو رعایت کنه!برای این که تو نتورک موفق باشی و پول در بیاری یه سری طرح درامد زایی داره که وقتی زیرمجوعه هات شکل گرف طبق اون طرح درآمد زایی میتونین پورسانت بگیرین...و این کار هم اموزش بالایی میخاد و هم اینکه اطلاعات کافی باید از نحوه اون طرح های درامدزایی داشت!اونهایی که موفق نشدن پورسانت بگیرن بخاطر این بود که فقط زیرمجموعه تشکیل دادن و فکر میکردن کارشون تموم شده نخیررر!اونها اموزش درست نداشتن و اطلاعات کافی از طرح درامد زایی نداشتن چون یه سری جزعیات داره برای پورسانت گرفتن که خیلی پیچیدس باید نحوه گرفتن پورسانت رو بدونن ولی متسفانه خیلی ها اینو نمیدونن و فقط میان زیرمجموعه تشکیل میدن میفروشن و منتظر پورسانتن!نه عزیز من باید از راه درستش و با اموزش زیرمجوعه بسازن و طبق اون اموزش ها برن جلو تا اون امتیازی که برای گرفتن پورسانت میخان براشون باز بشه!الان تو بادران یک امتیاز هست به اسم bvکه طبق این امتیاز میشه پورسانت گرف ولی خیلیا نمیدونن و فک میکنن فقط باید زیرمجموعه ساخت تمام پولدار میشن نههه!اونایی که موفق شدن بخاطر اینکه اطلاعاا کافی و اموزش درست از طرح درامد زایی نتورک داشتن!بقیه ناکام ها اطلاعات کافی نداشتن!من خودم الان یه تیم ۲۰۰نفره تو بادران دارم که ۹۰نفرشون ب پورسانت رسیدن چرا؟چون درست اموزششون دادم و اطلاعات کافی از نحوه پورسانت گرفتن دارن !لطفا مطالب منو دقت کنید تو ایران شرکت بادران کاملا قانونیه منتها باید اموزش کامل داشته باشی و بدونی چجوری طرح های درامد زایی رو باز کنی!ب این سادگیام نیس!بخدا که خیلیا ضربه خوردن موفق نشدن و میگن نتورک بده بخاطر همینه و یه دلیل دیگشم بخاطر وجود شرکتای غیر قانونی هس که اسم نتورک تو ایران بد جا افتاده!
09024913365
این شمارمه اگ سوالی داشتین در خدمتم
رضا
۱۳۹۷-۰۷-۰۴ ۰۷:۵۰:۰۲
اقا اول میخواستم ببین فاز این دو نفری که یکیشون گفته کلاهبرداریه چیه و اقای هادی باشه اصلا تو راست میگی.. "فردای سبز آگین" که میگی کلاهبرداریه، میخوام بدونم مگه وقتی وارد شرکت شدی چیزی دادی؟ مگه پول دادی؟ کلاهبرداریه؟ داداش چی داری که بخوایم ازت کلاه هم برداریم؟ اقا من الان بادران هستم و خیلی هم موفقم... وقتی اصولش رو نمیدونی مجبوری بگی کلاهبرداری!!! اقای هادی، حلال و حروم رو خودمون تشخیص میدیم و اینکه اگر فکر میکنی حروم هستش یه سر به وزارت صنعت و معدن بزن تو خیابون ولیعصر... وقتی خودت قبولش نداری مجبوری مغز ادما رو شستشو بدی که این کار حرومه؟ خودت اصلا از جلو در یکی از نتورکا رد شدی؟ اصلا رفتی داخلش؟ وات د فاز!!! ادما دو جور هستن اقای هادی، 1 اینکه مثل شما میان میگن شکست قطعیه (ولی شرکت ما 7 ساله داریم کار میکنه) و نمیان تو این کار... 2 اینکه بعد از یه مدتی همینایی که گفتن شکستش قطعیه میان وارد همین نتورک میشن یا میشن فقط و فقط مصرف کننده... عزیز نمیخواد نظرتو بدی... وقتی نتونستی توش پول در بیاری و بلد نیستی تجربه اشتباهتو به بقیه نده... بادران گستران بصورت خیلی قانونی کارشو میکنه و دولت نمیتونه ببنده چون داریم بهش مالیات میدیم... یه روزی اقا هادی شکست خودت قطعیه چون میای پیش خودمون یا محصولاتمونو میخری...
morteza
۱۳۹۷-۰۳-۲۱ ۰۵:۴۰:۴۹
من تمام نظرات رو خوندم و توی این نظرات یه چیزی مشترکه چرا کسایی که از این شرکت ها دفاع میکنن اینقدر بی ادبانه صحبت میکنن و بقیه رو نادون، بی سواد، جهان سومی و ... میخونن ؟ اگه میخوان دفاع کنن چرا درست راهنمایی نمیکنن؟
فردای سبزآگین
۱۳۹۷-۰۲-۱۵ ۱۲:۱۱:۱۰
کلاهبرداری بازاریابی شبکه ای شرکت پنبه ریز از مردم (تجربه شخصی خودم از همکاری با این شرکت)
http://www.sabzagin.blogfa.com
هادی
۱۳۹۷-۰۱-۰۴ ۱۵:۰۱:۵۱
آقا چی میگید؟بازاریابی شبکه ای از اساس باطل،حرام و جرم هستش و اساسا موضوعیت اون باطله.دیگه سالم و ناسالم و درست و نادرست نداره وقتی از اساس باطله.شما نظر جمیع مراجع تقلید رو در این خصوص مطالعه بفرمایید.بند ز قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور رو مطالعه بفرمایید.این بازاریابی شبکه ای به استاد منطق ریاضی محکوم با شکست قطعیه.ملت رو با این شامورتی بازی ها و طرح دستی ها سرکار نذارید لطفا.ملت بابا شما به هوش باشید.
رحمان بخش
۱۳۹۶-۱۲-۰۶ ۱۳:۰۱:۰۵
شرکت بادران یک شرکت کاملن قانونی هست
رحمان بخش
۱۳۹۶-۱۲-۰۶ ۰۹:۰۷:۰۵
5050
احمدی
۱۳۹۶-۱۱-۰۸ ۲۳:۲۱:۰۷
متاسفانه در کشور ما چیزهای قانونی به اندازه موارد غیرقانونی به مردم آسیب میزنن.و چون اسم قانونی روشون هست دیگه عملا هیچ کاری نمیشه برای جبران خسارت کرد.برادر من 2سال هس که وقتشو صرف بادران کرده بدون حتی کوچکترین سودی.و متاسفانه به هیچ عنوان دستبردار هم نیس.به قدری که شستشوی مغزی شدن.بادران و امثالهم واقعاااا کلاهبردارن.و درواقع بجای اینکه پول ویزیتور بدن برای پخش محصولاتشون جوونهای ساده رو به بیگاری گرفته.چرا هیچکس کاری نمیکنه؟واقعا به کجا میتونیم شکایت کنیم؟
۱۳۹۶-۱۰-۲۴ ۱۵:۲۰:۱۰
دوستان کدومتون در مورد تجارتی که هفتاد ساله توی کل دنیا داره فعالیت میکنه میتونید نظر بدین عمر این تجارت از خیلی از پدران ما هم بیشتره بعد میخاین با شنیده های الاف های توی کوچه که بزرگ ترین کاری که توی زندگیشون کردنه در اوردن یارانه از عابر بانکه تصمیم بگیرید که این کار خوبه یا بد... بعدش کسایی که دارن نظر میدن میشه لطف کنن شغلششریفشون و اخرین کتابی رو که خوندنه رو هم بگن که ما بفهمیم از چه بزرگانی نظر میگیریم
پدرام
۱۳۹۶-۱۰-۲۳ ۰۰:۴۲:۴۳
در ضمن دوستانی که میگن هرمیه،عزیزم شما هر جا که دقت کنی هرم وجود داره،توی کارخونه اول رییس هست بعد معاون بعد مدیر عامل بعد سرکارگر
توی بانک هم همینطور،پس هرم وجود داره،شما ها فقط شنیدین که هرمیه و هیچ اطلاعاتی ندارین اگه از شما بپرسن ی خورده این کارو دقیق تر توضیح بدین زبونتون میگیره،پس اول اطلاعات کسب کنید بعد اظهار نظر
زهرا
۱۳۹۶-۱۰-۰۹ ۱۲:۱۱:۲۰
هر موجی ک قراره تغییر کنه بامخالفت شروع میشه.. هرکی هر جوری فکر کنه درسته
ARDALAN
۱۳۹۶-۰۹-۱۶ ۲۲:۳۵:۰۲
ز اونجایی که من کلاسای این سه تا شرکتو رفتم یه کلمه زیاد گفته میشه اونم اینه که همشون میگن (اگه) تا الان هیچکدومشون نگفتن حتما تمام تحقیقاتی که من انجام دادم توی پنبه ریز . بیز . بادران همشون اوایل عکس اشخاصیو نشون میدن که ماشینای مدل بالا دارن بعد فهمیدم که اونا یا خود کار خونه دارا هستن یا اون سهام دارای خود این سه تا شرکتن که دستشون با خود این کارخونه دارا توی یه کاسست روش کارشونم اینه که یه جنسیو بهتون میفروشن گرون تر از قیمت بازار حداقل تا ده درصد بعد اون ده درصدو میان بین شما با مجموعه های بالاتر پخش میکنن اسمشم میذارن پورسانت بعد میگن اگه استفاده هم نکنین میتونین بفروشین که شما مجبور میشین برین توی کار دست فروشی که چون مجبورین از اون چیزی که خریدین گرونتر بفروشین کسیم نمیخره چون همون جنس با قیمت نصف توی بازار موجوده خوب نگاه کنین همشون میگن دوست آشنا موفق شدن دروغ برق یا آب نیست که کنتر بندازه همشونم میگن قانونیه کسیم منکر قانونی بودنش نمیشه چون دولت وقتی وضعیت بیکاری توی جامعرو میبینه مجبوره با این کار یه درصدیو حذف کنه بخاطر همینم مجوز میده بهشون جالبه که توی تمام نمایندگیاشونم یه سرهنگ بازنشسته هست دوستای من میدونم قشنگ حرف میزنن حرفای دلتونو میگن ولی واقعیت اینه که هیتلر با زبونش جنگ جهانیه دومو راه انداخت . شماهم اونارو بچرخونین فقط بگین چشم باشه . بخدا هیشکی به فکر شما نیست مگر اینکه بخواد ازتون استفاده کنه
samira
۱۳۹۶-۰۹-۱۴ ۲۲:۴۴:۱۹
افتضاح بادران بیشتر از این بازش نمیکنم نه تنها این شرکت کلیه بازاریابی شبکه ای .تورو قران تورو خدا جون مادراتون جون بچه هاتون به خانوادههاتون رحم کنید .من ضربه خوردم که میگم .البته ناگفته نماند اینقدر مغزشون رو شستو شو میدن که حرفای ادمای دیگه رو نمیشنون