میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۱۰
 
 
اداره کل ابراز تاسف وزارت بهداشت راه اندازی می شود
رییس کل بانک مرکزی: می خواهند دستاوردهای درخشان ما را در نظام بانکی نادیده بگیرند...

رییس کل بانک مرکزی: می خواهند دستاوردهای درخشان ما را در نظام بانکی نادیده بگیرند.
به نظر شما کدام یک از دستاوردهای زیر از دستاوردهای دیگر دستاوردتر است؟
الف) پیشنهاد حذف چهارصفر از پول ملی
ب) رسیدن نرخ دلار به صد و هشتاد هزار ریال سابق و هجده تمبان فعلی
ج) حضور با ماسک و دستکش در جلسات و البته عکس یادگاری در فاصله یک سانتیمتری سایر مقامات
د )هیچکدام چون پیداکردن دستاورد در بانک مرکزی به چشم بصیرت نیاز دارد که ما نداریم.
وزیر بهداشت: یکی از تلخ‌ترین ایام مدیریت بیماری کرونا، روز‌هایی بود که مدافعان سلامت در خط مقدم این جبهه، ماسک و لباس محافظتی نداشتند.
یا توجه به این اظهارنظر کدام یک از گزینه های زیر به زودی در وزارت بهداشت راه اندازی می شود؟
الف) اداره کل ابراز تاسف
ب) معاونت همدردی با کادر درمان
ج) ستاد ساماندهی اعتراضات خیابانی و معاونت پیادرروها
د) اداره تلخی سنجی حوادث غیرمترقبه
برادر ربیعی: ایران کالاهایی به ونزوئلا می دهد و اجناسی می گیرد و این موضوع به کسی ربطی ندارد.
اظهارنظر فوق در کدام راستا ارزیابی می شود؟
الف) در راستای کالا بده و اجناس بگیر
ب) در راستای جنس بگیر کالا بده دوقاز و نیم بالا بده
ج) در راستای شفاف سازی دولت تدبیر و امید
د) در راستا نیست بلکه در درازنای چیزی است که شرح آن در این مقال نمی گنجد.

کد مطلب: 113813
 
Share/Save/Bookmark