میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : جمعه ۲۴ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۰۸
 
 
چالشی به کوچولویی خیار
استاندار خراسان جنوبی: کارخانه استحصال روغن از پشم راه اندازی می‌شود...

استاندار خراسان جنوبی: کارخانه استحصال روغن از پشم راه اندازی می‌شود.
با توجه به این دستاورد غیرهسته‌ای کدام یک از گزینه‌های زیر در آینده استحصال خواهد شد؟
الف) استحصال کشک از مغزبادام
ب) استحصال پشم از روغن
ج) استحصال وازلین از پوست گردو
د) استحصال گاز خردل از کنسرو لوبیا

فرهاد دژپسند: درست است که سهامداران بورس در صندوق‌های دولتی ضرر کردند اما هیچ گناهی گردن من نیست.
با توجه به اینکه ایشان وزیر اقتصاد هستند تقصیرها به گردن کدام یک از گزینه‌های زیر است؟
الف) ننجون
ب) عمه رهبر کره شمالی
ج) سفیر اوگاندا در شیلی
د) عمو قناد
برادر قالیباف: کشور امروز با چالش‌های کوچکی مواجه شده که این چالش‌ها ناراحتی مردم را در پی داشته است.
منظور از «چالش کوچک» کدام یک از گزینه‌های زیر است؟
الف) خیار قلمی کیلویی بیست هزارتومان
ب) موز کج و معوج کیلویی شصت هزارتومان
ج) یک سکه چهارگرمی از قرار هر دانه پانزده میلیون تومانی
د) یک سری چیزهای کوچک و کم اهمیت دیگر که به دلیل عفت قلم از نشر آن معذوریم

کد مطلب: 117126
 
Share/Save/Bookmark