میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۰۱
 
 
ریشه کلمه "گشایش"
وزیر علوم: محال است آزمون کنکور را مطابق برنامه اعلام شده برگزار نکنیم...

وزیر علوم: محال است آزمون کنکور را مطابق برنامه اعلام شده برگزار نکنیم.
همچنان وزیر علوم: آزمون کنکور را به تعویق می اندازیم.
با توجه به این اظهارنظر نتیجه می گیریم که ...
الف) حرف مرد دوتاست و مرغ هم چهارپا دارد.
ب) وزیر علوم زیر بار زور نمی رود اما حیف که زور رقیبش بدجور پرزور است.
ج) تکذیب را برای همین روزها آفریده اند.
د) قاطعیت بعضی ها از پهنا توی حلق بعضی های دیگر
کدام یک از دروغ های زیر بهترین دروغ سیزده به شمار می رود؟
الف) یک مقام مسئول در آموزش و پرورش: :پرداخت وجه با عنوان کمک به مدرسه در زمان ثبت‌نام دانش‌آموزان در مدارس اختیاری و داوطلبانه است.
ب) حسن آقا: مردم به بورس اعتماد کنند چون بازار امنی است.
ج) هاشم آقا بقال سرکوچه روزنامه سیاست روز: همه اینها کار خودشان است.
د) وزیر صنعت: تخم مرغ ارزان می شود.
کدام یک از گزینه های زیر ریشه واژه "گشایش" است.
الف) گشا
ب) گشود
ج) گشاد
د) این واژه ریشه ندارد و همینطور الکی و کتره ای به کار می رود.

کد مطلب: 114886
 
Share/Save/Bookmark