داخلی گوناگون خبر
تاریخ انتشار : يکشنبه ۹ آبان ۱۳۸۹ ساعت ۱۲:۴۶
 
 
رسانه و مدیریت تحولات جهانی
امروز رسانه های خبری به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای اطلا‌ع رسانی نقش مهمی را در مدیریت تحولا‌ت بین المللي بر عهده دارند. در برخی اوقات کارکرد درست و عدالت محور این رسانه ها به ایجاد راهکارهایی برای برون رفت از بحرانهای بین المللی انجامیده است. پوشش دوگانه اخبار از سوی برخی رسانه‌های خبری به ویژه اخباری که به ملتهای فقیر مربوط می شود ناشی از وابستگی این رسانه ها به جریانهایی است که تامین منافع شرکتهای بزرگ سرمایه داری را در رهن اسارت و اشغال ملتهای دیگر می دانند .
این درحالی است که ندای اندک رسانه های آزادیخواه که در دنیای امروز رخ داده است جهان را پوشش می دهند در هیاهوی تبلیغات گمراه کننده این رسانه های خبری گم می شود و از سویی دیگر با وجود اینکه رسانه های خبری وابسته برای گمراه کردن افکار عمومی جهان به سود محافل قدرت از تمامی امکانات خود بهره می گیرند و برای خود ساز و کار مشخصی را تعریف کرده اند متاسفانه ، طرف مقابل که به گونه ای مستقل و آزادانه اصول اخلا‌قی وبشری را ترویج می کند هنوز تعریف روشنی وجود ندارد. این ضعف درباره تحولا‌ت خاورمیانه و رخ دادهایی که به مسلمانان ارتباط دارد بیشتر به چشم می خورد ؛ تاسف بیشتر از این بابت که هنوز وحدتی بین رسانه های مستقل برا ی شانتاژهای تبلیغاتی به نفع ملتهای فقیر و آزادیخواه وجود ندارد.این درحالی است که جریانهای قدرت رسانه ای با ارائه تعاریف روشن و از پیش طراحی شده معادلا‌ت بین الملل را تغییر می دهند .
اکنون نقش رسانه های خبری بیش از یک روند اطلا‌ع رسانی معمولی است و تا مرز تاثیرگذاری در عرصه داخلی و مدیریت افکار عمومی جهان پیش رفته است . این مسئله درباره آژانس های خبری و شبکه های تلویزیونی وابسته به صهیونیسم بیشتر صدق می‌کند. این رسانه ها مدیریت بحران های جهانی و منطقه را به نفع سرمایه داران صهیونیسم برعهده دارد و دراین راه تمامی رویکردهای اخلا‌ق حرفه‌ای را زیر پا می گذارند. هفدهمين نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها امسال در حالی برگزار شد که رسانه های خارجی و منطقه ای نیز در این نمایشگاه حضور یافتند؛ اگر چه می شد با برنامه ریزی دقيق از این فرصت استفاده بهتری کرد اما همین حضور اندک رسانه های خارجی زمینه ای را فراهم کرد تا اولین گام ها برای تعامل با رسانه های خارجی فراهم شود. آنچه که امروز اهمیت دارد، ایجاد شبکه ای مستقل از روزنامه نگاران و شبکه های خبری است که به منظور ایجاد یک همگرایی در منطقه به منظور دفاع از حق ملتهای منطقه گام بردارند. همین اهمیت سبب گردید تا پس از یازدهم سپتامبر به تعداد شبکه های رسانه ای به منظور تحت تاثیر قراردادن افکار عمومی منطقه خاورمیانه افزوده شود هرچند برخی از این شبکه ها همچون " شبکه آمریکایی " الحره " در همان ابتدای تاسیس به دلیل آشکار بودن وابستگی به آمریکایی ها شکست خوردند.
کد مطلب: 52117
 
Share/Save/Bookmark