میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۵ فروردين ۱۴۰۱ ساعت ۲۱:۱۰
 
 
این حرف‌ها را باید با طلا نوشت یا اجرا کرد؟
بهتر است روند دودهه اخیردرکشور به عنوان دوران وعده وعیدها در قوای سه گانه شناخته شود که...
بهتر است روند دودهه اخیردرکشور به عنوان دوران وعده وعیدها در قوای سه گانه شناخته شود که بعضی مدیران متحد القول ومتناقض الاجرا تنها از این ابزارها برای خرید زمان بهره می‌جستند به‌خصوص معدودی که سال‌های پایانی خدمات دولتی را طی کرده وتلاش داشتند به هر قیمتی که شده پستهای وزارت یا معاونت و مدیریت وحتی شهرداری رااشغال نمایند تا با آن سمت سازمانی و مزایای مربوطه به افتخار بازنشستگی نائل شده وبالطبع از مستمری بالاتری بهره مند گردند!
متن سخنرانی ریاست جمهوری در پایان سفر دوروزه به استان خراسان رضوی در حضور مدیران این منطقه به گونه واضحی از همین آسیب شناسی حکایت می کند.
حجت الاسلام رئیسی همچنان تاکید داشت که « دولت باید خوش حساب باشد و مطالبات شرکت‌ها را به موقع پرداخت کند که این اتفاق البته با صحبت و بخشنامه محقق نمی‌شود وفعالان اقتصادی وفعالان شرکت‌های دانش بنیان باید درعمل احساس کنند که دولت در معامله با آنهاخوش حساب است.
«نباید اجازه داد فعالان اقتصادی وبه ویژه شرکت‌های دانش بنیان در پیچیدگی‌های اداری وسازمانی گرفتار شوند. باید به برکت فرمایش مقام معظم رهبری تحولی در این زمینه ایجاد شود، امروز کمتر سازمان ونهاد دولتی یا وابسته به آن وحتی خصولتی را می توان یافت که ارقام کلانی به بخش خصوصی مدیون نباشد در حالی که این بخش به اعتماد و پشتوانه خزانه و حرف و امضاء ووعده وعیدهای متولیان بوده است که سرمایه خود را به خطر انداخته تا حالا مفلس شوند! شاید شهرداری‌ها را بتوان به گونه ای یکی از وابستگان دولت دانست که دست به چنین اعتماد زدایی ها در جامعه زده‌اند تا هر شورای اسلامی جدیدی که از راه می رسد دغدغه دیون اقتصادی گذشته را داشته باشد و...»
آنچه از کلام رئیس جمهور دولت سیزدهم استفسار می شود خبراز تحولات تازه می دهد ومخاطبان را امیدوار می‌سازد که دیگروعده ووعیدهای گذشته کارساز نیست بنابراین پیشنهاد می‌شود دگرگونی در فرایندهای مورد نظر از شهرداری ها شروع شود. اگر چه درظاهر زیرنظر شوراهای اسلامی اداره می شوند اما همچنان دولت های کوچک ومتوسط وبزرگ و بعضی کلان در سایه هستند و بعضی وقت‌ها شهردار یک شهرکه مدیریت خدمات رابه عهده دارد قدرتی فراتر از استاندار، فرماندار، بخشدار وحتی دهدار که نمایندگان دولت هستند وبالطبع باید همه ارگانها را نظارت کنند، درسیطره خود دارند!
رئیس جمهوردرادامه ازعدالت محور بودن دولت سیزدهم سخن می گوید وتصریح می کند« اقتضای عدالت تقسیم بودجه و امکانات به شکل عادلانه است...» این همان کلامی است که باید به خط طلا نوشت به شرطی که عملیاتی شود و تقسیم ها عادلانه باشد و برای نمونه استانی چون اصفهان که مهد تولید زیرساخت‌های صنعت کشور است با دیگر نقاط که به دلیل سوق الجیشی وفرم اکوسیستم ها حتی نمی توانند مخارج خود را تامین کنند به یک چشم دیده شده و در تقسیم بودجه به خساراتی که وجود این صنایع آلاینده درپهنه استان اصفهان برای شش میلیون جمعیت آن ایجاد می کند توجهی نباشد! تا حداقل در تامین امنیت تنفسی واعاده سهمیه حقابه از دست رفته ارقامی فوق العاده در نظر گرفته شود که کلان شهر اصفهان در طول سال ۱۴۰۰ تنها ۱۲ روز سالم از ۳۶۵ روز را به خود نبیند!
رئیس جمهور درسخنان خود ادامه می دهند« در برخی استانها نظیر خراسان رضوی چندین پارک علم و فناوری وجود دارد که باید یک مرکزیت در این زمینه وجود داشته باشد تا ساز وکاری درنوع مدیریت ایجاد شود وبتوان امکانات را جذب وبشکل عادلانه توزیع کرد...» و البته نو که آمد به بازار کهنه می شود دل آزار! زیرا پیشینه اصفهان ازنظرایجاد شهرک های دانش بنیان اولین هاست که دردوران دفاع مقدس درهمین محدوده منطقه فعلی جوانان بسیجی با دست خالی ساخت واحدهای ابداعی وصنعتی تولید ونوسازی سلاح های سنگین وارابه های توپ کش جنگی را به عهده گرفتند و به مرور زمان شهرک دانش بنیان این استان در جوار دانشگاه صنعتی ایجاد گردید. در حالیکه متاسفانه پس ازگذشت هشت ماه از شروع فعالیت دولت سیزدهم اما هنوز مردم این استان موفق به ملاقات رودررو با رئیس جمهورخود نشده اندتا عریضه این احقاق حق را حضورا تقدیم دارند و دولت سیزدهم پایبند به اجرای تعهدات خودباشد وحداقل ظرف سه ونیم سال آینده تکلیف ترک فعل های گذشته را معیین نماید که می‌توان دست اندر کاران بهداشت ودرمان وبخصوص در زمینه غذا ودارو وبیمه ها از جمله تامین اجتماعی و بیمه سلامت که کوتاهی ها کرده اندرا در این باره بازخواست نمود تا مشخص شود چگونه مافیاهای گذشته و امروز توانسته اند برای نمونه یک شرکت دانش بنیان را در زمینه تولید دارومغفول و قبل از از ورود به بازار داخلی به میزان مصرف سه سال کشور ازهمان برند واردات داشته باشند وبازار را اشباع کنند تا شرکت مذکور به زمین گرم بخورد ودیگر نتواند از جای خود بلند شود!؟همانگونه که شاهدیم علیرغم تولید شیرمازاد و امکانات فنی موجود درواحد های تولید لبنیات اما همچنان مادران وپدرانی که نوزاد دارند دربه در داروخانه هابرای تامین شیر خشک می باشند تا مافیاهای واردات پایدار بمانند . اگرچه یکی از همین شرکت ها نوبنیاد با مقاومت واستقامت توانسته است ماده گو گردی که سالها از معادن خواف برداشت می شد و بصورت خام به هندوستان می رفت تا تبدیل به کود شیمیایی شود وبه چند برابر قیمت دوباره به کشور برگردد رابا با دست یابی و ایجاد تکنولوژی به ارزش افزوده تبدیل کند تا سپری باشد در برابر تحریم های غرب.

نویسنده: حسن روانشید - روزنامه نگار پیشکسوت
کد مطلب: 122139
 
Share/Save/Bookmark