میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۱۶
 
 
اندر احوالات برادر حریرچی
حریرچی: تهران از لحاظ رعایت پروتکل‌های بهداشتی یکی از ضعیف‌ترین نقاط کشور است...

حریرچی: تهران از لحاظ رعایت پروتکل‌های بهداشتی یکی از ضعیف‌ترین نقاط کشور است.
به نظر شما کدام یک از گزینه های زیر در خبر فوق صحیح است.
الف) از بس که وزیر بهداشت دلسوزی داریم.
ب) از بس که معاون کل وزارت بهداشت از خودگذشتگی دارد.
ج) از بس که ما در تمام رشته های علمی و غیرعلمی در جهان اول هستیم.
د) از بس که در مقابله با کرونا روی دست تمام جهان بلند شده ایم.
نقطه چین زیر را با گزینه مناسب پر کنید.
برادر حریرچی: جوان‌ها نیاز به ... ندارند.
الف) تفریح و سرگرمی
ب) خانه و زندگی
ج) خورد و خوراک
د) تزریق واکسن آنفلوانزا
همچنان حریرچی: جامعه‌ای هوشمند است که تجمعات غیرضروری را در جامعه به صفر برساند.
با توجه به انشای بالا کدام یک از تجمعات زیر را غیرضروری تر می دانید؟
الف) جلسه شورای معاونان وزارت بهداشت
ب) جلسه ستاد مقابله با کرونا
ج) جلسه تعیین آمار قربانیان روزانه کرونا
د) جلسات نمایشی با عنوان "من هم کرونایی شدم" در صدا و سیما

کد مطلب: 115452
 
Share/Save/Bookmark