میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه خبر
۱۱۹
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۰ فروردين ۱۳۹۰ ساعت ۱۲:۲۹
 
 
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد‌ خدمت سربازي با تغييرات تازه‌اي روبه‌رو مي‌شود
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد‌
خدمت سربازي با تغييرات تازه‌اي روبه‌رو مي‌شود
 
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح آخرين جزئيات ديگري از معافيت‌ها و تغييرات اعمالي در خدمت سربازي را اعلام كرد.
سردار عيسي كمالي در يك نشست خبري در محل ستاد نيروهاي مسلح گفت: با پيشنهاد ستاد كل نيروهاي مسلح و موافقت مقام معظم فرماندهي كل قوا مهلت اجراي مقررات ايثارگران و مددجويان با تغييراتي تا پايان سال 90 به مدت يك سال تمديد شد.
وي ادامه داد: مدت خدمت فوق‌ليسانس و بالاتر به ازاي تحقيق و يا اختراع كه در خصوص مسائل نيروهاي مسلح و انرژي اتمي ارائه شود براساس ضوابط ابلاغي از سوي ستاد كل نيروهاي مسلح دو ماه تا پايان خدمت كسر مي‌شود.
سردار كمالي افزود: مدت خدمت مشمولان ليسانس يك ماه، فوق‌ليسانس دو ماه، دكتري 3 ماه و فوق‌دكترا 4 ماه كسر مي‌شود.
اين مقام نظامي تصريح كرد: سربازان متأهل غير غايب در استان‌هاي محل سكونت خود به كارگيري مي‌شوند.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: تمام مادران فاقد شوهر تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) كه حداكثر داراي دو فرزند ذكور بالاي 18 سال باشند يكي از فرزندانشان از خدمت معاف مي‌شود.
سردار كمالي ادامه داد: آن دسته از خانواده‌هاي شاهد كه داراي فرزند معلول جسمي و ذهني باشند يكي از فرزندانشان از خدمت معاف مي‌شود.
وي اظهار داشت: يگانه‌سرپرست خواهر مجردي كه به سن 24 سالگي رسيده از خدمت معاف مي‌شود و يكي از فرزندان خانواده‌هايي كه سه فرزند آنها خدمت دوره ضرورت را انجام داده از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شود.
سردار كمالي ادامه داد: يكي از فرزندان خانواده‌هايي كه يك فرزند آنها در حين خدمت فوت كرده باشد از انجام خدمت دوره ضرورت معاف مي‌شود.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: حداكثر 6 ماه از خدمت بسيجيان برابر مقررات احتساب قسمتي از خدمت بسيجيان جزو خدمت دوره ضرورت و مواد 63 از 65 قانون و مقررات استخدامي سپاه كسر مي‌شود.
سردار كمالي اعلام كرد: يكي از فرزندان آزادگاني كه بيش از 3 سال در اسارت بوده ولي فرزندشان بعد از آزادي به سن سربازي رسيده از خدمت معاف شود.
اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: با توجه به معافيت يكي از فرزندان رزمندگان داراي 30 ماه سابقه جبهه و جانبازان داراي 25 درصد جانبازي و بالاتر از مدت خدمت دوره ضرورت مشمولان و كاركنان وظيفه‌ا‌ي كه مدت جبهه آنها كمتر از 30 ماه و ميزان جانبازي كمتر از 25 درصد باشد كسر مي‌شود.
سردار كمالي در اين باره گفت: رزمندگاني كه 6 ماه تا پايان 8 ماه سابقه جبهه داشته باشند به مدت 2 ماه كسر خدمت و افرادي كه 9 ماه تا پايان 11 ماه سابقه جبهه دارند سه ماه كسر خدمت درنظر گرفته شده است.
وي ادامه داد: براي افرادي كه 12 ماه تا پايان 14 ماه سابقه جبهه دارند 4 ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 15 ماه تا پايان 17 ماه سابقه خدمت دارند 5 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده است.
وي اظهار داشت: براي افرادي كه 18 ماه تا پايان 20 ماه سابقه جبهه دارند 6 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده و براي افرادي كه 21 ماه تا پايان 23 ماه سابقه جبهه دارند 7 ماه كسر خدمت اعمال مي‌شود.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح اعلام كرد: ميزان كسر خدمت افرادي كه 27 ماه تا پايان 29 ماه سابقه جبهه دارند 9 ماه كسر خدمت اعمال مي‌شود.
سردار كمالي درباره ميزان كسر خدمت براي درصد جانبازي نيز گفت: جانبازاني كه 5 تا 10 درصد جانبازي دارند دو ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 11 تا 15 درصد جانبازي دارند 4 ماه كسر خدمت در نظر گرفته شده است.
وي اظهار داشت: براي افرادي كه 16 درصد تا 20 درصد جانبازي دارند 5 ماه كسر خدمت و براي افرادي كه 21 تا 25 درصد جانبازي دارند 8 ماه كسر خدمت اعمال خواهد شد.
وي اظهار داشت: فرزند دوم شهدا از انجام خدمت دوره ضرورت معاف هستند و تمام جانبازان بالاي 15 درصد و يكي از فرزندان جانبازان 25 درصد و بالاتر و دو فرزند جانبازان 50 درصد و بالاتر از خدمت معاف مي‌شوند.
سردار كمالي گفت: همچنين از مدت خدمت جانبازان زير 15 درصد به تناسب كسر مي‌شود.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: يكي از فرزندان رزمندگان داراي 30 ماه سابقه جبهه و دو فرزند رزمندگان داراي 60 ماه سابقه جبهه از خدمت معاف مي‌شوند.
سردار كمالي گفت: يكي از فرزندان افرادي كه جمع درصد جانبازي و سابقه جبهه آنها به 30 امتياز و دو فرزند افرادي كه جمع درصد جانبازي و سابقه جبهه آنها به 60 برسد از خدمت معاف مي‌شوند.
اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح تصريح كرد: در رابطه با جبهه خلبانان هوانيروز مبداً شروع مأموريت‌ها و مناطق عملياتي كادر خلبانان و فني، هوانيروز مدت خدمت در نقاط در كوي تقدم تا تاريخ 27 مرداد سال 67 معادل جبهه محاسبه مي شود.
وي اظهار داشت: خدمت خلبانان و ديگر عوامل پروازي كه در عمليات بمباران شناسايي، حمل مهمات و غيره... به مدت 30 ماه شركت داشته باشند معادل جبهه محسوب مي‌شوند.
به گزارش فارس، وي اظهار داشت: ان دسته از خانواده شهدا، مفقود‌الاثرها، جانبازان، آزادگان و رزمندگان كه يكي از فرزندان آنها از خدمت معاف شده اما ضرورت استفاده از معافيت صادره مذكور به دليل فوت استخدام در نيروهاي مسلح و غيره منتفي شده مي‌توانند با ابطال كارت معافيت صادر شده كارت معافيت جديد را براي نفر دوم خانواده اختصاص دهند.
سردار كمالي گفت: يكي از فرزندان مفقود‌الاثر‌ها و آزادگان كه به واسطه استفاده پسر آنها از معافيت خانواده شهدا سرباز شناخته شده است از خدمت معاف مي‌شوند.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح يكي از برادران شهدا، مفقود‌الاثرها و آزادگان كه به واسطه استفاده پسر آنها از معافيت خانواده شهدا سرباز شناخته شده از خدمت معاف مي‌شود.
وي اظهار داشت: يكي از فرزندان مفقود‌الاثر‌ها و آزادگان كه قبلا برادرش (فرزند ديگر مفقود‌الاثر و آزاده) از معافيت خانواده شهدا استفاده كرده ولي به دليل فوت يا مهاجرت تا پايان سال 89 نزد خانواده‌اش نباشد از خدمت معاف مي‌شود.
سردار كمالي ادامه داد: مشمولاني كه با جانبازان 25 درصد و بالاتر ازدواج كنند به صورت موقت از انجام خدمت دوره ضرورت معاف و پس از 5 سال معافيت موقت آنها به دائم تبديل مي‌شود.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: مدت خدمت يكي از فرزندان رزمندگان از دو ماه تا 9 ماه كسر مي‌شود كه قبلا به ازاي هر ماه خدمت 18 روز كسر خدمت صورت مي‌گرفت اما به منظور بهره‌مندي از خدمت سربازان اين مدت محدود شده است.
وي اظهار داشت: همچنين مدت خدمت يكي از فرزندان جانبازان زير 25 درصد از 2ماه تا 8 ماه كسر مي‌شود كه قبلاً به ازاي هر درصد جانبازي 22 روز از خدمت يكي از فرزندان كسر مي‌شد.
اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح تصريح كرد: قبلا از خدمت محققان فوق‌ليسانس بالاتر به ازاي پروژه تحقيقاتي و اختراعي كه انجام مي‌داد حداكثر يك سال كسر مي‌شد. ولي براساس مصوبه جديد دو ماه تا 18 ماه از خدمتشان كسر مي‌شد.
سردار كمالي تصريح كرد: تغييرات صورت گرفته عطف به ماسبق نمي‌شود بنابر اين تمام مشمولان و سربازان وظيفه كه در سال 88 و 89 گواهي كسر خدمت دريافت كرده‌اند چه آن را تحويل نيروهاي مسلح داده باشند يا هنوز در دستشان باشد معتبر بوده و مي‌توانند جهت محاسبه آن اقدام كند.
سردار كمالي افزود: مدت خدمت دوره سربازي در سال 90 همچنان 18 ماه خواهد بود كه براي مشغولان ليسانس يك ماه، فوق‌ليسانس 2 دوماه، دكتري 3 ماه و همچنين خدمت در مناطق عملياتي و امنيتي 2 ماه و مناطق محروم و بد آب و هوا يك ماه كسر مي‌شود.
اين مقام ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: طرح اصلاح موادي از قانون خدمت وظيفه عمومي كه در مهر سال 88 به تصويب مجلس رسيده به دليل ايراد بار مالي شوراي نگهبان همچنان منتظر اظهار نظر دولت است.
وي اظهار داشت:بررسي‌هاي كارشناسي با همكاري نمايندگان دولت و ستاد كل نيروهاي مسلح صورت گرفته و دولت بايد نظر رسمي خود را اعلام كند پيش از بار مالي افزايش حقوق سربازان 2هزار ميليارد تومان بود كه طبق هماهنگي انجام شده به 600 ميليارد تومان كاهش يافته است.
جانشين اداره منابع انساني ستاد كل نيروهاي مسلح گفت: برنامه‌اي براي معافيت گروهي از مشمولان غايب يا بخشش آنها وجود ندارد و در سال 90 با مشمولاني كه به قانون تمكين نكرده‌اند تشديد برخورد خواهيم كرد و تنها سربازاني كه در حين خدمت حسن انجام وظيفه داشته باشند تمديداتي جهت بخش اضافه خدمت آنان صورت گرفته است.
سردار كمالي گفت: براي 300 نفر از مشمولان دكتري و فوق‌ليسانس و 500 نفر از مشمولان ليسانس به بالا به پروژه‌هاي تحقيقاتي درباره نيروهاي مسلح و مسائل اساسي كشور انجام دهند معافيت از دو ماه تا تمام دوره ضرورت در نظر گرفته شده است.
سردار كمالي گفت: سالانه 60 هزار نفر از مشمولان و سربازان غايب را دستگير مي‌كنيم كه امسال اين موضوع تشديد خواهد شد.
کد مطلب: 62556
 
Share/Save/Bookmark
 


متولد ۷۴
۱۳۹۶-۰۳-۰۶ ۱۶:۵۶:۰۹
فقط بگین این چ عدالتیه ک ب اونی ک ۳۰ ماه جبهه داره به فرزندشون معافی میدین کاری ب شرایط سنیش ندارین ولی اونی ک ۲۸ ماه جبهه داره اگه متولد ۷۲ به بالا باشه حتی کسری خدمت هم تعلق نمیگیره این عدالت نیس
احمد رضا
۱۳۹۶-۰۳-۰۲ ۲۰:۰۷:۵۱
همه این ها درست ولی چرا از شرایط سنی چیزی نگفتین .چرا به متولدین ۷۳ و ۷۴ تعلق نمیگیره این چ قانونیه اخه مگه پدران ما ک یکی دوسال دیر تر ازدواج کردن چ گناهی کردن ک جبهشون ب کارشون نمیخوره .پدران ما همون ججوان هایی بودن ک با دستور امام ریختن و جبهه ها رو پر کردن اینا همونایی بودن ک از جون خودشون گذشتن واسه این ملت چرا شرایط سنی گذاشتین واسه فرزنداشون این چ عدالتیه وقتی پدر من و امثال اون ک بچه هاشون ک یکی دوسال از ۷۲ به بعد متولد شدن اون زمان راه های مین گذاری شده رو پاک سازی میکردن وقتی میرفتن هر کس در خونه مادربزرگمونو میزد مادر بزرگمون با ترس و لرز در رو باز میکرد ک اتفاقی واسه بچش نیوفتاده باشه الان حق فرزندانشونه حتی اگر چه کم ولی خب بازم از این امتیاز استفاده کنن واقعا این عدالت نیس ک شرایط سنی بذارین
علی
۱۳۹۶-۰۲-۱۹ ۰۷:۳۶:۲۶
نه حرمت سلام کردن دارید و نه ارزش خسته نباشید گفتن
بهترین دوران جوانی را برای دفاع ازین خاک و بوم گذاشتیم اجرمان با خدا اما الان با کسانی که از ترس شهادت فرار کردند و زه جبهه های حق علیه باطل نرفتند هیچ فرقی نداریم.شعورتان کجاست.تاکی باید صبر کنیم تا ایثارگران را ببنید.چرا قانون یک ماه کسری فرزندان ایثارگر را اجرایی نمیکنید.هر وقت انتظار کشیدن فرزندم را برای اجرای این قانون میبینم انگار روحم را میخراشند.ریشخند فرزندانمان شدیم.حرفی برای دفاع از خود و دوران ایثارمان نداریم وقتی شما حمایتمان نمیکنید.خدا از شما نگذرد که روحیه ایثاارگری را از مردم گرفتید.جوانان ما در جوانی پیر شدند.خدمت سربازی سی ماه از عمر یک جوان که دوران طلایی میباشد میگیرد.خداوند ناظر رفتار شما باشد
رضا
۱۳۹۶-۰۲-۰۸ ۲۳:۰۴:۱۱
با عرض سلام من کتولد 73 هستم یه خواهشی دارم که همه ی ما بچه ها حرفمون یکیه میخام بدونم کارت ایثارگری پدرم که 19 ماه جبهه داره واسه این مرزو بوم جنگید کجا میخاد بدرد بخوره بابا ماهم ادمیم فرق ما با اونا چیه میگفتن تو دانشگاه بدرد میخوره نخورد دلمونو خوش کردیم تو خدمت شاید بدرد بخوره که میگن فقط شامل متولدین 72 میخوره به خدا خندم میگیره اخه فرقمون چیه تا الان به این قانون فکر کردین؟ من از شما سوال میکنم که کسی این قانون من دراوردی که گذاشتی اخه این قانون چیه خواهشاا به من پاسخ بدبد؟ خواهشااا
...
۱۳۹۶-۰۱-۲۵ ۱۱:۳۵:۵۷
ن سلام ن هم عرض ادب میگم ناموسن این چه وضعشه خودتونو قانوناتون اخه مگه متولد 73 خونشون رنگین تره دارین با قانوناتون زندگی مارو خراب میکنین .و خودتون نمیفهمید . من متولد 75 هستم اگه کسری بهم تعلق نگیره ...
محمد
۱۳۹۶-۰۱-۲۳ ۱۳:۵۸:۰۱
سلام خسته نباشید اینجانب بدرم 8 سال در منطقه عملیاتی کارمند اموزش و برورش بوده و درس داده میخاستم ببینم رزمنده محسوب میشه یا ن
محمد ناجی
۱۳۹۶-۰۱-۱۹ ۰۳:۲۸:۰۰
سلام و خسته نباشید
من کسری خدمت سال 89 گرفتم 8ماه سه روز متولد 66هستم الان تو خدمت سربازی هستم من این کسری دارم میتونم استفاده کنم یا باید دوباره اقدام کنم
با تشکر
مجید
۱۳۹۶-۰۱-۱۸ ۱۰:۲۷:۰۷
با سلام چرابه سربازان ژاندارمری کارت ایثار نمیدهید فقط یک برگه میدن که اونم باید بری تامرز لطفا از تهران اقدام کنید از پلیس + ۱۰ ممنون مثل گواهی نامه
محمد محمدی
۱۳۹۶-۰۱-۱۶ ۰۹:۳۶:۵۱
با سلام خدمت فرماندهان بزرگوار .اینجانب 34ماه خدمت جبهه دارم ولی تک فرزندپسرم متولد 1387میباشد. شنیدیم جبهه محاسبه نمیشه .ایا صحیح هست ؟اگه جواب بنده بلی هست ما چه گناهی کردیم واقعا"در حق ما مردم که حق الناس است کوتاهی میشه لطفا"تجدید نظر کنید واز فرمانده کل قوا درخواست تجدید نظر نمایید که موجب رضایت حق تعالی ورزمندگان جبهه رفته میباشد-ممنون
vahid
۱۳۹۵-۱۲-۱۵ ۱۷:۵۳:۴۲
بسم تعالی
موضوع:در خواست جمعی از فرزندان ایثارگر ایران اسلامی از رهبر معظم انقلاب امام سید علی خامنه ای
با عرض سلام و ادب به رهبر فرزانه و عادل جمهوری اسلامی ایران
بنده ی حقیر و جمعی کثیر از جوانان تحصیل کرده و نخبه ی شیعه و بسیجی ایران عزیز از شما تقاضا و درخواستی داریم ما برای ازدواج و تشکیل خانواده مانع سربازی را پیش رو داریم و مشکل از آنجا شروع میشود که زمان ارسال مدارک تا پایان سربازی تا 30 ماه از وقت یک جوان را میگیرد-جوانی که میتوانست در این مدت کارآفرینی کند و چرخه ی اقتصاد مقاومتی را بچرخاند وتشکیل خانواده داده و جعیت ایران اسلامی را از حالت خطر پیری رو به سوی جوان سوق دهد و علیه دشمنان ایران عزیز ضربه ای کوبنده باشد از شما تقاضا دارم که دل ما جوانان بنی هاشم زاده را شاد کنید و با حکم مطلق خود قانون مصوبه ی لایحه برنامه ششم توسعه ماده 103 مجلس شورای اسلامی درباره ی کسری خدمت فرزندان ایثارگر که هر یک ماه حضور جبهه ی پدر در دفاع مقدس یک ماه برای فرزندش کسری قایل شوند را تصویب کنید و خودتان شخصا این موضوع را پیگیری کنید.
امام عزیزم خواهشمند است نامه ی بنده ی حقیر را مد نظر قرار داده و دست پر مهرتان بر سر جوانان مدافع ارزش های ایران اسلامی بکشید .
با تشکر.
عضو سایت پایین بشید و این نامه رو ارسال کنید هر چی تعداد بالاتر باشه مطمینن نامه رو سریعتر مد نظر قرار میدن و کمکی میشه برای همه.
http://www.leader.ir/fa
مریم
۱۳۹۵-۱۲-۱۰ ۱۶:۴۵:۱۰
سلام فرزند من سال 76 دنیا اومده پدرش هم 24 ماه خدمت در جبهه داره اونم درسخت ترین عملیاتهای رمصان ونصر 7 و... درمنطقه کردستان پارسال دیپلم گرفت چرا این قانون کسر خدمت ومعافی شامل پسر من نشه من با مردی زندگی میکنم که جوانیشو در جنگ وکشت وکشتار گذرونده وروی اعصاب وروحیه اش تاثیر گذاشته بدون هیچ مدرکی که نمیشه ناراحتی روحی همسرم رو ثابت کنم که به اون دوران بر میگرده از مقام معطم رهبری یا هر کسی که میتواند تقاضا دارم این قانون شامل حال همه ی کسانی که در جنگ بودند بشه وگرنه ما به این همه تفاوت وفرق گذاشتن بین مردم راضی نیستیم این حق همه هست نه بعضیا
هادی
۱۳۹۵-۱۲-۰۲ ۲۰:۵۷:۰۳
سلام .من برادرم تلفیق جبهه جانبازی 25 درصد گرفته سال 86(ضریب40)بعد یک سال استخدام نیروهای مسلح درامده خودم متولد 72 هستم سال 94 اقدام کردم برای ابطال کارت معافیت برادر ولی مسئولین نظام وظیفه گفتن مهلتش گذشته .واقعا اگر قانون گذاشتن که ایثارگر به حق حقوقاتش برسه چرا بر میدارن و اینطوری ضایع میکنن حق امثالی مثل من...؟
erfan
۱۳۹۵-۱۱-۲۷ ۱۷:۰۷:۴۱
واقعا ک تو قوه قضایی نیرو های مصلح که باید قانون رعایت بشه قانون رعایت نمیشه بعد انتظار دارن ک ما از قانون پیروی کنیم منی ک متولد 75 هستم چرا نباید به من کسری بدن و چرا به مشمولان 72 کسری میدن مگه اونه چیکار میکنن ک ما نمیتونیم بکنیم اشتباه میکنیم که میای خدمت؟
من اینجا پست گذاشتم درست ولی اینجا کسی نیست ک به این داستانا رسیدگی کنه اگه کسی راهشو بلده بگه من اولین نفر اقدام میکنم واسه عتراض پیشه او بالاییا
ناموسا خودتونم پیگیر باشین
۱۳۹۵-۱۱-۲۰ ۰۱:۵۱:۰۱
با سلام اینجانب متولد 72 هستم و تک فرزند پدر م 17و نیم ماه سابقه جبهه و رزمندگی دارد با مدرک لیسانس لطفا بگویید چند ماه باید خدمت کنم؟
مطیع رهبر
۱۳۹۵-۱۱-۱۷ ۱۲:۰۷:۱۳
فقط میتونم بگم خدا لعنتتون کنه که همه ی قانوناتون مردمو اذیت میکنه فقط ،مگه ما که بعد از ۷۲دنیا اومدیم ایرانی نیستیم دلمون خوش بود که حداقل جانبازی پدرمون یجا بدردمون میخوره