میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی فرهنگ خبر
تاریخ انتشار : شنبه ۲ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۱۱:۵۱
 
 
معرفي كتاب
تهديد نرم و راهبردهاي مقابله
اين کتاب محصول تلاش و مطالعات علمي و راهبردي جمعي از اساتيد، محققان و دانشجويان دانشگاه عالي دفاع ملي مي‌باشد که در 5 فصل به شرح زير چاپ گرديده است:
فصل اول: مفهوم‌شناسي تهديد
فصل دوم: تهديد در نظريه‌هاي امنيت
فصل سوم: شناخت تهديد نرم
فصل چهارم: روش و ابزارهاي اعمال تهديد نرم
فصل پنجم: راهبرد مقابله در برابر تهديدات نرم

تهديدات رسانه‌اي و راهبردهاي مقابله
اين کتاب محصول تلاش و مطالعات علمي و راهبردي جمعي از اساتيد، محققان و دانشجويان دانشگاه عالي دفاع ملي مي‌باشد که در 4 فصل به شرح زير چاپ گرديده است:
فصل اول: ارتباطات، رسانه و قدرت
فصل دوم: رسانه‌ها بازيگران صحنه تهديد نرم
فصل سوم: تحليل گفتمان تهديد در حوزه رسانه‌ها
فصل چهارم: تدوين راهبرد مقابله با تهديدات رسانه‌اي
کد مطلب: 29096
 
Share/Save/Bookmark