میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی فرهنگ خبر
۲
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۸۹ ساعت ۱۳:۱۳
 
 
نگاهی گذرا بر عقاید آین رند
حامد سعيدي‌راد:
آین رند را شاید بشود احساسی ترین فیلسوف چند سده ی اخیر دانست.البته اگر بتوان نام فیلسوف را بر او نهاد. او خود یک بار گفته بود تنها سه فیلسوف را تایید می‌کنم ارسطو،آکویناس و خودم ،ما هم از آنجایی که هرکس خودش را بهتر از سایرین میشناسد موافقت می کنیم و او را در جرگه پرافتخار فیلسوفان تاریخ فلسفه به حساب می آوریم.اساسی ترین اصل فلسفه وی باز هم به گفته خودش(بدون تایید ما) عقل وعقل گرایی است او معتقد بود تنها با محوریت منطق و چیرگی بر «احساسات بیهوده ودست و پاگیر» است که می توان راه کمال را طی کرد، شدت و حدت این اعتقاد او به حدی بود که موجبات دشمنی و کینه‌ی شدیدش با کانت را فراهم آورد رند بر این عقیده بود که عقل انسان قادر به درک هر موضوعی است و وجود مقوله ای که از شعاع پرتو عقل پا برون نهد از پایه و اساس زیر سوال است به همین خاطر منکر هرگونه ایمانی بود خصوصا اگر از نوع ایمان «اخلاقی» کانت باشد او کانت را به سبب کم‌توان جلوه دادن عقل مستحق عناوینی چون «هیولا» و«شرورترین مرد تاریخ» دانست هرچند منتقدان براین باورند که این دشمنی رند با کانت ریشه در شناخت نادرستش ازاو دارد.آین رند دایه دار فرد گرایی و به عبارت دیگر خودخواهی بود او احساسات نوع‌دوستی بشردوستی را به استهزا می‌گرفت و معتقد بود تنها هدف زندگی لذت بردن و در آسایش بودن فرد است آنهم فردی منتزع و جدا از جامعه او کمک کردن بدیگران را کاری عبث و بیهوده می‌دانست و به قول خودمان می گفت هر کس باید گلیم خودش را از آب بیرن بکشد. آِین رند گرچه در آمریکا بسیار شناخته شده است و کتاب هایش پس از گذشت قریب سی سال از مرگش هنوز هم از فروش بالایی برخوردار است اما مانند خیلی‌های دیگر در کشور ما نظر چندانی را به خویش جلب نکرده است و این در حالی است که بسیاری از تئورسین‌ها و سیاستمداران آمریکایی به اذعان خودشان تحت تاثیر افکار سیاسی وی هستند.آین رند همانطور که در بالا ذکر شد معتقد به فرد گرایی است و خودخواهی را از بالاتریت فضیلت ها می داند بدیهی است که این امر نشان دهنده ی اختلاف شدیدش با نظام‌های سوسیالیستی و کمونیستی است رند شدیدا با نظریه هایی که به اصالت جامعه تاکید دارند مخالف بود و نظام سیاسی اخلاقی را نظامی کاپیتالیستی و سرمایه داری با اقتصاد آزاد می دانست؛ نظامی که در آن «درجه دو»های رقیق‌الاحساس زیر بیرق سرمایه داران عقل محور زندگی می کنند شخصیت های چند رمانی که نوشته همه به این دودسته تتقسیم می شوند مثل شخصیت‌های «سرچشمه» و «شانه بالاانداختن اتلس» همواره یک شخصیت سرمایه دار و یا مولد وجود دارد که در مقابل عقاید اشتراکی و معتقدین به این عقاید ایستادگی می کند.آِین رند نویسنده ی آمریکایی روسی الاصل با نام کامل «آلیسا زینوفیِونا روزنبام» در سال 1905 در روسیه زاده شد ودر سال 1982در ایالات متحده آمریکا چشم از جهان فروبست.او در طول مدت فعالیت فکری خود علاوه بر رمان و فیلمنامه در عرصه ی مقالات نظری هم دستی بر آتش داشت.در آخر به نظر می رسد فلسفه ی عقل گرای بیروح و احساسی که رند مدعی آن بود با واقعیت فلسفه اش قدری فاصله دارد نظریات او رابیشتر می شود حمل بر غلیان خام و نپخته احساسات آزادی خواهانه و کمال طلبانه نمود تا فلسفه خشن و بی رحمی که خودش ادعا داشت.
کد مطلب: 56951
 
Share/Save/Bookmark
 


۱۳۹۴-۱۲-۱۷ ۱۱:۰۰:۵۶
به نظرم در فهم فلسفه رند دچار اشتباه شديد و براي توصيف اين فلسفه از واژه هاي استفاده کرديد که کارکرد درستي ندارن اما با نتيجه گيري شما در اين باره احساس گرايي او در مقابل اين فلسفه کاملا موافقم.
جواد
۱۳۹۱-۰۱-۱۲ ۱۰:۲۷:۵۹
مکتب بسیار مزخرفی داره