میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه خبر
تاریخ انتشار : دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۸:۱۸
 
 
جوابیه اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان
سلام علیکم
ضمن تشکر از حساسیت آن روزنامه محترم نسبت به پرداختن به مباحث حوزه سلامت و درمان‌، پیشنهاد می شود قبل از چاپ و بارگزاری مقالات تخصصی‌، موضوعات مطرح شده توسط خبرنگاران خبره همان حوزه‌، بازنگری و مورد تایید کارشناسی قرار گیرد. همان طور که مستحضرید، نگارش مقالات با ادبیات بسیار سخیف و نسنجیده و عدم اشراف و اطلاع کافی و یا اطلاعات نیم بند از موضوع باعث تضعیف جایگاه اطلاع رسانی رسانه خواهد شد. طرح افترا و مطالب خلاف واقع‌، ادعاهای واهی‌، دروغ و تهمت و طرح الفاظی مانند : انجام تصمیمات ملوک الطوایفی‌، سنگ اندازی‌، گربه رقصانی ( به عنوان تیتر مقاله)، خرشان با پیغام آب بخورد‌، جام شوکران‌، از آب کره گرفتن‌، فرزند ناخلف‌، پدر خوانده‌، از توبره و از آخور خوردن و ... همگی بیانگر بی اطلاعی نگارنده از قوانین بالادستی موجود و جاری کشور می باشد که به اختصار بعضی از موارد آن به شرح زیر به حضورتان ایفاد می گردد.
۱. عدم مطالعه کافی نگارنده مقاله در خصوص سازمان بیمه سلامت ایران که به استناد بند (ب) ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است. ( ایشان بیمه سلامت را فرزند ناخلف بیمه خدمات درمانی عنوان کرده است ).
۲. عدم اطلاع از ضوابط اجرایی طرح نسخه نویسی الکترونیک که در راستای اجرای بند (ز) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۹۹ کل کشور و اجرای ماده ۷۶ و بند (ج) ماده ۷۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی کشور به مشمولین بند (ج) تبصره ۱۷ قانون مذکور ابلاغ گردید. لازم به ذکر است اجرای این طرح در کشورهای مختلف، خالی از اشکال و نقص نبوده و طبعا به مرور زمان و رفع اشکالات آن، همگی از جمله بیمه شدگان‌، موسسات طرف قرارداد و ... از مزایای این طرح، بهره مند خواهند شد.
۳. پرداخت هزینه های درمان بیمه شدگان تحت پوشش در چارچوب اعتبارات ابلاغی در قانون بودجه سالانه صورت می پذیرد.
۴. ایجاد هزینه های مازاد و ایجاد تعهد مازاد بر اعتبارات بر اساس قانون برنامه ششم جرم محسوب شده و مشمول ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی است.
۵. با توجه به رعایت تکالیف قانونی و همچنین بر طبق دستورالعمل مدیریت منابع و مصارف سازمان بیمه سلامت، ادارات كل استانی موظف به خرید راهبردی از پزشکان‌، موسسات و مراکز پزشکی طرف قرارداد در حدود اعتبارات ابلاغی اقدام نماید.
۶. با عنایت به منابع موجود، یکی از دلایل سقف گذاری در ارائه خدمات درمانی، عقد قرارداد با همه پزشکان‌، موءسسات و مراکز پزشکی استان به منظور برقراری عدالت در سلامت و افزایش سطح دسترسی کلیه بیمه شدگان تحت پوشش، از جمله فرهنگیان معزز در اقصی نقاط استان بوده که در این راستا کلینیک فرهنگیان از این امر نیز مستثنی نمی باشد.
لذا مقتضی است دستور فرمایید بر اساس بند (۸) فصل چهارم قانون مطبوعات، پاسخ مطالب مطروحه توسط آقای حسن روانشید در سایت و روزنامه سیاست روز (بشرح پیوست در تاریخ ۱۰/۰۷/۱۴۰۰ و ۱۱/۰۸/۱۴۰۰ ) در همان صفحه بشرح ذیل بارگزاری و چاپ گردد. در ضمن‌، این اداره کل طرح شکایت از آقای حسن روانشید را برای خود محفوظ دانسته و از آن روزنامه وزین انتظار می‌رود برخورد شایسته بر اساس قوانین انضباطی خود را در خصوص مشار‌اليه اعمال نماید.
کد مطلب: 120664
 
Share/Save/Bookmark