میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۰۰:۳۰
 
 
لم یشکر الخالق
همه راه ها به نقد ختم نمی شوند که به موازات آن میتوان زوایای محو شده در معضلات روزمرگی موجود را هم دید...
همه راه ها به نقد ختم نمی شوند که به موازات آن میتوان زوایای محو شده در معضلات روزمرگی موجود را هم دید وبه نحوی تقدیر کرد. بشرطی که در جایی به حساب آید زیرا متاسفانه نظام اداری کشورنه درگذشته ونه امروز نهادی را بمنظوربررسی وتشویق و تنبیه متولیان ومجریان پیش بینی نکرده است تا نه تنها بی تفاوتان گوش مالی شوند بلکه ازخدمتگزاران به نحوی شایسته قدردانی به عمل آید.
البته اخیرا" شاهد بودیم چگونه سازمان اموراداری واستخدامی کشوراز خواب ۴۳ ساله بیدار شده وبرای اولین باردرکمال رشادت وشفافیت به مدیران مختلف که ۱۶نفرازآنها زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری هستند اخطار نماید در صورتیکه تا پانزدهم آذرماه لیست واقعی پرداخت های حقوق ومزایا دستگاههای خود درسایت یاد شده بار گذاری نکنند شخص مدیراز دریافت مواجب پایان ماه محروم خواهد بود. که ای کاش این روش پسندیده تشویق و تنبیه درهردو طریق ادامه می یافت تا انگیزه ها در جوانان مضاعف گردد وپیش خود نیندیشند « دوغ ودوشاب»با هم فرقی ندارد! اظهار نظرپیرامون محیط زیست وسازمانهای زیر مجموعه آن در مقام معاونت ریاست جمهوری را نمی توان طی ربع قرن گذشته نمره مثبت داد زیرا بیشتراین دوران درهاله ای از حیاط خلوت ها سپری شده و میزان خسارات وارده به اکوسیستم های داخلی غیر قابل توصیف وجبران است اما درپایین دستی این سازمان شاید بتوان اصفهان را طی دوسال گذشته الگو ومجزای بهبودی وموفقیت نسبی دانست که شخصیتی با تفکر بسیجی واز جنس انقلاب ناب برکسوت مدیرکلی آن تکیه زده وخوشبختانه توانسته است شبانه روزخود را وقف این مهم نماید و دستگاه را ازخمودی نهادینه شده طی این سالها برهاند.
شرح تحولات ایجاد شده در استان اصفهان وبه خصوص کلان شهرآن دراین یادداشت نمی گنجد و قطعا" همین شخص با شناختی که ازاوهست چندان راضی به ابرازآن نیست اما اعتقاد به کلام ارزشمند « لم یشکرالمخلوق و لم یشکر الخالق» رسالت. رسانه را موظف می کند درکنار نقد های تلخ منصفانه سپاس گذارمتولیان و مسئولانی ازاین طیف باشد و امیدواریم دفتر روابط عمومی این سازمان هم شرح مبسوطی ازاقدامات پیش گیرانه تخریب های محیطی را طی دوساله گذشته بصورت مدون ومفصل ومقایسه ای با دوران قبل تهیه و بمنظورتوجیه وایجاد انگیزه دردیگرمدیران این رشته حساس و حیاتی دراختیار رسانه های مکتوب بگذارند تا حقی از حقوق خدمتگزاران جامعه تضییع نشود که این امرفراترازخدمت وبلکه همان ایثار است.

نویسنده: حسن روانشید - روزنامه‌نگار پیشکسوت
کد مطلب: 120763
 
Share/Save/Bookmark