میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۰۱:۰۹
 
 
خرزو خان نمی گذارد پلاسکو را بسازیم
برادر قالیباف: از نظر نگاه سیاسی هیچ توجیهی وجود نداشت که بنده وارد صحنه انتخابات مجلس شوم و یک خودکشی سیاسی بود...

برادر قالیباف: از نظر نگاه سیاسی هیچ توجیهی وجود نداشت که بنده وارد صحنه انتخابات مجلس شوم و یک خودکشی سیاسی بود، ولی آ برای سربازی آمدم.
جای کدام یک از کلمات زیر در اظهارنظر فوق خالی است؟
الف) گازانبری
ب) پلاسکو
ج) تکلیف
د) دهقان فداکار
وزیر کشور: موضوع کیک‌های حاوی قرص‌ها حتی به شورای امنیت ارجاع و در آنجا بررسی شد.
با توجه به این اظهارنظر پرونده هواپیمای ساقط شده در کدام یک از نهادهای زیر بررسی می شود؟
الف) اتحادیه تولید کنندگان کیک و کلوچه ایران
ب) هیات مدیره کیک پم پم
ج) انجمن بوفه داران و فروشندگان کیک مدارس سراسر کشور
د) هر سه گزینه فوق صحیح است.
پرویز فتاح: مانع نشوند پلاسکو را می سازیم.
به نظر شما منظور رییس بنیاد مستضعفان کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف) عمه رهبر کره شمالی
ب) ننجون و اذناب فریب خورده اش
ج) امپریالیسم شرق و غرب و در راس آن آمریکای جهانخوار
د) خرزو خان

کد مطلب: 112555
 
Share/Save/Bookmark