میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۹ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۵۳
 
 
بودجه و مدارک تحصیلی
احتمالا حداکثر ۴۵۰ الی ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی بودجه قابل تحقق باشد که...
احتمالا حداکثر ۴۵۰ الی ۵۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع درآمدی بودجه قابل تحقق باشد که نزدیک به نیمی از آن به آموزش ائم از آموزش و پرورش، آموزش عالی، آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی اختصاص یافته است. بهره وری تحصیلات بالاتر از ابتدایی برای کشور حدود ده درصد است. دادن امتیاز به مدرک برای جذب نیرو در کلیه امور کشور(بجز سطوح ارشد) همچون دمبل چرکین و غده سرطانی صدمات سنگینی بر اقتصاد و توسعه کشور وارد نموده است. تحصیلات بالاتر از ابتدایی باید آزاد شود و صرفا برای درصدی از نخبگان ابتدایی سهمیه آموزش رایگان لحاظ گردد. همچنین ۲۰ درصد دانش آموزان برتر دبیرستان و هنرستان نیز بتوانند در دانشگاه از آموزش رایگان بهره مند شوند. در حال حاضر نیز بسیاری از فرزندان اقشار متوسط و بالاتر در مدارس غیر انتفاعی تحصیل می نمایند.
لازم است تمامی بخشنامه ها و دستورالعمل ها در خصوص نقش مدرک تحصیلی در امتیازات استخدامی و رشد سازمانی مورد بازنگری اساسی قرار گیرند بگونه ای که نقش مدرک تحصلی در جذب و رشد شغلی به حداقل خود برسد و حتی برای بسیاری از مشاغل برای مدرک بالاتر از ابتدایی کوچکترین امتیازی قائل نگردد. به مرور طی چند سال باید به مرحله ای برسیم که حداقل ۷۰ درصد بودجه آموزش کشور یعنی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان در سال(به قیمت های کنونی) صرف اجرای پروژه های توسعه ای از قبیل توسعه شبکه ریلی، توسعه مترو ، توسعه زیرساخت های حمل و نقل جاده ای و هوایی و دریایی، توسعه سرمایه گذاری در حوزه پتروشیمی، صنایع فلزی، حوزه گردشگری، حوزه مسکن، حوزه آب و ارتقا بهره وری منابع آب و زمین های کشاورزی و سایر زیرساخت های مهم و اساسی کشور شود؛ صرف منابع مالی فوق در اجرای این پروژه های اساسی و زیربنایی، سالانه حداقل صد هزار شغل مستقیم برای جوانان کشور ایجاد خواهد نمود. چنانچه تحریم ها در سال ۱۴۰۱ برطرف نشود کشور از نظر منابع درآمدی و هزینه ای دچار چالش های جدی خواهد شد به احتمال زیاد بخشی از منابع درآمدی بودجه خصوصا در حوزه مالیات قابل وصول نخواهد بود و چنانچه تحریم ها رفع نشوند با چالش های جدی جهت تامین منابع مالی برای مصارف کلان تعریف شده مواجه خواهیم شد چرا که مصارفی برای بودجه تعریف شده که تامین منابع آن با شرایط کنونی چندان محتمل نیست.

نویسنده: سیدحسین میرافضلی
کد مطلب: 120952
 
Share/Save/Bookmark