میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۴۴
 
 
با پشت دست می زنیم توی دهنشان
جراید: پول جرایم کرونایی کجا می رود؟ ...

جراید: پول جرایم کرونایی کجا می رود؟
کدام یک از گزینه های زیر را برای پاسخ این پرسش مناسب تر می‌دانید؟
الف) آنجا که عرب نی انداخت
ب) چو دانی و پرسی سوالت خطاست.
ج) می رود آنجا که غم نباشد.
د) فضول را بردند جهنم گفت هیزمش تر است.
رییس کل بانک مرکزی: اعلام کرده‌ایم کسانی که کالا، اعتباری وارد کرده‌اند بیایند تعهد بدهند که کالا را سریع ترخیص کنند و کسانی هم که ارز دولتی گرفتند و کالایی وارد نکردند ...
نقطه چین بالا را با گزینه صحیح پر کنید.
الف) با پشت دست می زنیم توی دهنشان
ب) دیگر با آنها دوست نمی‌شویم.
ج) فحششان می‌دهیم.
د) التماس می‌کنیم به ما رحم کنند.
وزیر راه و شهرسازی: خانه های خالی در کشور شناسایی شده‌اند.
با توجه به این اظهارنظر تاسیس کدام یک از دستگاه‌های زیر را ضروری تر می‌دانید؟
الف) معاونت امور خانه خالی وزارت راه و شهرسازی
ب) سازمان نظارت بر مکان های خالی
ج) اداره کل خونه خالی و مالیات‌های حالی به حالی
د) اداره امور پیشگیری از اعمال خاک بر سری

کد مطلب: 116416
 
Share/Save/Bookmark