میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : جمعه ۲۸ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۱۲
 
 
تک مضراب مجاز
می خواستیم وسط فرمایشات برادر قالیباف "تک مضراب" بزنیم گفتند نمی شود...

می خواستیم وسط فرمایشات برادر قالیباف "تک مضراب" بزنیم گفتند نمی شود. بعد آمدیم وسط صحبت های معاون رییس جمهور چند تا تکه بپرانیم باز هم تهدید کردند که چیزمان را – یعنی رشته ستون ننجون را – پاره می کنند. ناچار شدیم وسط حرفهای فائزه خانم بزنیم که بی خطر و بی ضررتر از سایر جاهاست.
خودتان بخوانید و قضاوت کنید.
فائزه هاشمی: خودشان خیانت می کنند بعد می گویند پرستو بود.
ننجون: البته بعضی ها می گویند پرستویی بود که با ارزن هم روپایی می زد.
فائزه هاشمی: من از زیر چادر شلوار جین یا كتانی سفید می‌پوشیدم كه برخی ایراد می‌گرفتند.
ننجون: به شما ایراد می گرفتند اما الباقی را ارشاد می کردند.
فائزه هاشمی: رئیس دانشگاه می گفت شما که این‌طور لباس می‌پوشید دیگران هم می‌خواهند همین كار را بكنند.
ننجون: می خواستید بگویید شما غلط کردید دلتان بخواهد من دختر بابام.
فائزه هاشمی: فقط زمان اسب‌‌سواری مقنعه سر می‌كنم كه راحت‌تر است.
ننجون: یعنی موقع شترسواری چون دولا دولا نمی شود همان را هم سرتان نمی‌کنید؟
فائزه هاشمی: گاهی به جای تاکسی سوار خودرویی می‌شوید، ممکن است اتفاقات دیگری بیفتد.
یعنی فرق تاکسی و وسایل نقلیه دیگر را ندانیم و اشتباهی سوار بشویم؟ منظورتان این که نیست خدای ناکرده؟
فائزه هاشمی: اول این رابطه است و بعد این خانم‌ها تبدیل به پرستو می‌شوند.
ننجون: ما در این قبیل امور اجازه نداریم حرفی بزنیم شما بگو ما لذتش را ببریم.
فائزه هاشمی: از این مجلس چیز درستی برای احیای حقوق زنان درنمی‌آید.
ننجون: عرض نکردم؟

کد مطلب: 115390
 
Share/Save/Bookmark