میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۳۰
 
 
شعر گفتی آقای وزیر
جراید:طبق لایحه بودجه پیشنهادی دولت، به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های قطعی خود...

جراید:طبق لایحه بودجه پیشنهادی دولت، به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی را با تحویل نفت به این اشخاص تسویه کند.
با توجه به این دستور العمل خریداران نفت به کدام یک ازروش های زیر نفت خود را به پول نزدیک می کنند؟
الف) نصف قیمت به بابک زنجانی می فروشند.
ب) در پیت های ده و بیست کیلویی در کنار خیابان عرضه می کنند.
ج) با کشک تازه معاوضه می کنند.
د) هر سه گزینه بالا صحیح است.
معاون اول رییس جمهور: پس از آن که در تعاریف و راهکار‌ها به تفاهم و اجماع نظر رسیدیم، نباید هیچ گونه تبعیضی در برخورد با متخلفین و مفسدین وجود داشته باشد و باید با جدیت با موارد فساد برخورد شود ...
نقطه چین بالا را با گزینه مناسب پر کنید.
الف) حتی اگر برادر رییس آدم باشد.
ب) حتی اگر برادر معاون آدم باشد.
ج) حتی اگر برادر خود آدم باشد.
د) به شرط اینکه برادر هیچ مقام عالیرتبه ای نباشد.
شعر زیر از کدام شاعر است؟
فساد
موریانه است
و مثل مورچه‌ای سیاه روی
در شب سیاه
روی سنگ سیاه راه می رود
الف) فروغ فرخ زاد
ب) مریم حیدزاده
ج) سوزنی سمرقندی
د) برادر فرهاد دژپسند – وزیر اقتصاد -

کد مطلب: 112005
 
Share/Save/Bookmark