میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : شنبه ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۱۸
 
 
قیر هست و قیف نیست
در صورت استعفای ننجون از روزنامه سیاست روز پای کدام یک از شخصیت های زیر وسط است؟...

در صورت استعفای ننجون از روزنامه سیاست روز پای کدام یک از شخصیت های زیر وسط است؟
الف) عمه رهبر کره شمالی
ب) مدیرمسئول روزنامه سیاست روز
ج) برادر محمود واعظی – رییس دفتر رییس جمهور
د) چو دانی و پرسی سوالت خطاست
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: نامه‌ای برای وزیر ورزش و جوانان می‌فرستیم تا در شهرهای غیرقرمز و متوسط ورزش‌های انفرادی برقرار شود و برای لیگ‌ها نیز ابلاغ می‌‌کنیم.
منظور از ورزش های انفرادی کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف) تاپ تاپ خمیر تخیلی
ب) تاب تاب همبازی بدون همبازی
ج) منچ یک نفره
د) شطرنج با خرزو خان
وزیر نفت: تعطیلی بیشتر بخش‌های تولید قیر و کاهش فروش فرآورده‌های نفتی از دیگر آثار شیوع‌ویروس کروناست.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف) گاهی قیر هست و قیف نیست.
ب) گاهی قیف هست اما قیر نیست.
ج) گاهی هم قیر پیدا می شود و هم قیف اما کرونا هم هست.
د) گاهی همه اینها هست و تحریم ها هم ...هیچی!

کد مطلب: 113780
 
Share/Save/Bookmark