میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۹ آذر ۱۴۰۱ ساعت ۱۳:۱۳
 
 
با حکم رئیس قوه قضائيه صورت گرفت
انتصاب رئیس دادگاه عالی و دادستان انتظامی قضات
حجت‌الاسلام والمسلمین نیری مشاورعالی رئیس دستگاه قضا شد
رئیس قوه قضائيه، طی احکامی، حجت‌الاسلام و المسلمین محمد موحدی آزاد را بعنوان رئیس شعبه اول و رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و حجت‌الاسلام و ‌المسلمین جعفر قدیانی، رئیس شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور را به عنوان دادستان انتظامی قضات منصوب کرد.

همچنین با حکم حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، حجت‌الاسلام و المسلمین حسینعلی نیری رئیس پیشین دادگاه عالی انتظامی قضات به عنوان مشاور عالی رئیس قوه قضائيه منصوب شد.
کد مطلب: 124526
 
Share/Save/Bookmark