میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : جمعه ۲۰ تير ۱۳۹۹ ساعت ۲۱:۳۳
 
 
داد بزن تا مرز پارگی حنجره
نقطه چین را با گزینه مناسب پر کنید. سخنگوی دولت: من فکر می‌کنم در این میان مردم، به‌خصوص...

نقطه چین را با گزینه مناسب پر کنید. سخنگوی دولت: من فکر می‌کنم در این میان مردم، به‌خصوص دو دهکی که بیشترین فشار متوجه آنهاست حق دارند هرچه می‌خواهند بگویند و درد را فریاد کنند اما ...
الف) دولت هم حق دارد نشنود.
ب) مراقب باشند گلویشان جر نخورد.
ج) حواسشان به سرطان حنجره هم باشد.
یک نماینده مجلس: طرح جدید مجلس برای تشخیص خانه‌های خالی تدوین می‌شود.
به نظر شما برای اجرای این طرح کدام فراکسیون باید راه اندازی شود؟
الف) فراکسیون خونه خالی و گلدان های بی آب
ب) فراکسیون مکان یابی هوشمند
ج) فراکسیون روم به دیوار
د) یک فراکسیون دیگر که اسمش ناجور است اما بازدهی خوبی دارد.
وزارت بهداشت: از ماسک سوپاپ دار استفاده نکنید. عبارت فوق یادآور کدام ضرب المثل شیرین فارسی است؟
الف:طرف خیلی خوش پروپاست لب خزینه هم می نشیند.
ب) یکی می مرد ز درد بینوایی/ یکی می گفت جانم زردک می خواهی؟
ج) تو قاچ زین را بچسب اسب سواری پیشکش
د) یک گزینه دیگر که انتشارش ناجور است اما مسئولان وزارت بهداشت خودشان می‌دانند.

کد مطلب: 114428
 
Share/Save/Bookmark