میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۴ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۱۲
 
 
توکلی نامه
احمد توکلی: گر کوپن به معنای کالابرگ باشد، باید گفت امروز کنترل آن آسان‌تر و تقلب در این زمینه، کمتر است...

احمد توکلی: گر کوپن به معنای کالابرگ باشد، باید گفت امروز کنترل آن آسان‌تر و تقلب در این زمینه، کمتر است.
با توجه به این اظهار نظر اگر کوپن "کالابرگ" نباشد کدام یک از گزینه های زیر خواهد بود؟
الف) تخم ترتیزک
ب) اژدهای هفت سر
ج) قارچ خور
د) غلامعلی حداد عادل
ایضا احمد توکلی: در این شرایط مردم آبگوشت که هیچ، حتی نمی‌توانند اشکنه بخورند.
به نظر شما مشکل دسترسی مردم به آبگوشت تقصیر کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف) عوامل استکبار جهانی
ب) اذناب استعمار انگلیس
ج) سفارت روسیه که لانه جاسوسیه
د) برادران خدوم خاوری، زنجانی، ایروانی، طبری و رفقایی که اگر بخواهند کل لواسان را هم به نامشان می زنند.
سوال فلسفی زیر از کیست؟
به ملت ایران می‌آید گرسنه باشند و نتوانند یک کیلو گوشت بخرند؟
الف) هراکلیوس
ب) عموپورنگ
ج) ذیمقراطیس
د) احمد توکلی

کد مطلب: 114806
 
Share/Save/Bookmark