میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۲۳:۱۳
 
 
اسرائیل از رابطه با باکو بدنبال چیست؟
دکترین بن گوریون و روابط رژیم صهیونیستی با دولت های غیر عرب و معتدل از دهه ۱۹۶۰ میلادی توسط تل آویو در منطقه غرب آسیا شکل گرفت...
دکترین بن گوریون و روابط رژیم صهیونیستی با دولت های غیر عرب و معتدل از دهه ۱۹۶۰ میلادی توسط تل آویو در منطقه غرب آسیا شکل گرفت، بطوریکه این دکترین بدنبال ایجاد یک فضای حیاتی در آن شرایطضد اسرائیلی که جمال عبدالناصر ایجاد کرده بود؛ می گشت.روابط عمقی با رژیم شاهنشاهی ایران در دهه ۱۹۷۰ که مقارن با جنگ اعراب و اسرائیل جهت تامین انرژی و ایجاد یک فضای تنفسی شکل گرفت. ترکیه و رژیم شاهنشاهی ایران در دهه ۱۹۷۰ در تیررس دکترین بن گوریون اسرائیل قرار گرفتند اما با فروپاشی رژیم شاهنشاهی ایران ،اسرائیل که یک متحد راهبردی خود را از دست داده بود، مصر انورسادات وحسنی مبارک را به عنوان یک دولت جایگزین انتخاب کرد .و تلآویو از اتحاد دولت های اسلامی عربی وجمهوری اسلامی ایران جهت مقابله با این رژیم دروحشت کاملی به سر می برد .با کمک آمریکا وتحریک صدام حسین جنگ تحمیلی وخانمانسوز دودولت بزرگ اسلامی یعنی ایران وعراق به مدت ۸سال صورت گرفت ، تا این رژیم دریک امنیت موقتی درمنطقه غرب آسیا قرار گیرد تا بیشتر توجه دولت ها وملت های مسلمان منطقه معطوف جنگ این دوکشور گردد.
پس از جنگ سرد وفروپاشی اتحاد جماهیر شوروری وتشکیل دولت های تازه استقلال یافته درمنطقه آسیای مرکزی وقفقاز ، رژیم صهیونیستی فرصت تازه ای یافت تا با این جمهوری ها ارتباط سیاسی ،نظامی واقتصادی برقرار نماید ودرمیان این جمهوری ها ، جمهوری آذربایجان برای صهیونیست ها از جذابیت بیشتری برخوردار بود لذا روابط رژیم صهیونیستی با جمهوری آذربایجان درهمان دهه ۱۹۹۰ شکل گرفت ؛روابطی که درحوزه های امنیتی ،نظامی واقتصادی شکل عمیقی به خود گرفت این روابط دردوران الهام علی اف عمیق ترشد بطوریکه علی اف برای جبران شکست جنگ اول قره باغ از ارمنستان ، بدنبال فرصتی بود تا با قدرت نظامی برتر به ارمنستان مجددا حمله ومناطق اشغالی قره باغ را بازپس گیرد.رژیم صهیونیستی نیز به بهانه تقویت نظامی باکو دربرابر ارمنستان با استفاده از پایگاه های نظامی وجاسوسی باکو بدنبال نزدیکی بیشتر به مرزهای جمهوری اسلامی ایران جهت ضربات امنیتی ونظامی می باشد که دولت الهام علی اف دراین زمینه بیشترین همکاری را با تلآویو داشته است.
روابط نظامی واقتصادی تلآویو با باکو درطول چن سال گذشته روند روبه رشدی داشته است بطوریکه اسرائیل حدود ۴۰درصد از نفت وانرژی مورد نیاز خود را از باکو تامین می کند وباکو نیز حدود ۶۰درصد از جنگ افزارهای پیشرفته نظامی خود را از اسرائیل خریداری می کند .بطوریکه در جنگ ۴۴روزه باکو علیه ایروان این جنگ افزارهای پیشرفته از جمله پهپاد های انتحاری علیه ارتش ارمنستان درقره باغ استفاده گردید وارمنستان علنا دراین جنگ با سه دولت آذربایجان ، اسرائیل وترکیه درگیر بود ورژیم صهیونیستی سهم عمده ای در استفاده تسلیحات پیشرفته باکو علیه ارمنستان را به خود اختصاص داد.
این روابط منفعت طلبانه برای اسرائیل حیلتی به نظر می رسد ومهمترین علت آن را در نزدیکی این رژیم به مرزهای شمالی جمهوری اسلامی ایران ودرصورت نیاز انجام عملیات های جاسوسی وضربتی علیه منافع همسایه جنوبی باکو می باشد.ازطرفی انجام عملیات های روانی وفرهنگی درباکو که جمعیت ۸۵ درصدی شیعه دارد جهت واگرائی با جمهوری اسلامی ایران وسکولاریزه کردن جامعه آذربایجان ودوری ازارزش های انقلابی جمهوری اسلامی ایران وانقلاب اسلامی از اهداف مهم دیگر تل آویو از ایجاد این ارتباط نزدیک می باشد.کمک به تجزیه طلبان دراستان های شمال شرقی یعنی آذربایجان (اردبیل ،زنجان ،تبریزوارومیه)با همکاری ترکیه ودولت اردوغان که جزءسیاست های امنیتی وسیاسی باکو علیه تهران و ازاهداف بلند مدت تل آویو از نزدیکی روابط با باکو می باشد تاازاین طریق دربرابر حلقه پیرامونی محورمقاومت علیه اسرائیل یعنی لبنان ،سوریه وفلسطین اشغالی بتواند مقابله به مثل نماید.

نویسنده: رضا مهرعطا
کد مطلب: 120098
 
Share/Save/Bookmark