میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰ ساعت ۱۹:۲۱
 
 
مخاطب شمایید
جبهه خدمت یا موضع قدرت؟!
بیمه سلامت وحی منزل نیست که برای گروهی قابل توجه از جامعه متوسط بخصوص حقوق بگیران مستضعف دولت جایگاه خدمات درمانی گذشته را...
بیمه سلامت وحی منزل نیست که برای گروهی قابل توجه از جامعه متوسط بخصوص حقوق بگیران مستضعف دولت جایگاه خدمات درمانی گذشته را که به مراتب مشگل گشا ترازامروزبودغصب کرده بلکه یک موسسه دولتی است تا بودجه کلان وقابل توجه خود را همراه با سهم حق بیمه ای که از میلیون ها نفر کارکنان دولت ودیگر اقشار جامعه قبل از پرداخت حقوقشان برداشت می شود تا با خیالی آسوده آنهارااز مصائب ونگرانی ها درامان بدارد که برا اساس فحوای فرمایش مقام معظم رهبری « یک بیمار تنها باید در اندیشه تحمل درد بوده و نگران معضلات ومشکلات هزینه های درمان آن نباشد» وازسویی فلسفه جهانی بیمه اینست تا براساس قرارداد فی مابین بیمه گر وبیمه گزاربتواند با آرامش خاطر از موسسات محتلف طرف قرارداد بخصوص اگر دولتی ومتعلق به خود باشد به اختیار بهره مند گرددنه اینکه در میان همه بیمه شدگان خود معدودی از امور را تحمیل وبرای بقیه سقف تعیین کنند که مشت نمونه خروار است تا درمانگاه شبانه روزی فرهنگیان اصفهان دست و پایش بسته ونتواند به دلیل سقف های تحمیلی توسط بیمه سلامت از تمام ظرفیت خود بهره برده وپذیرای ده ها هزارنفر کارکنان . معلمان . بازنشستگان وخانواده آنها باشد وامکانات وسیع و مجهز وبه روز شده رابا خیالی آسوده دراختیارشان قرار دهد که برای نمونه یک آزمایشگاه بزرگ و مجهز که میتواند ماهانه ازطریق بیمه سلامت سیصد میلیون تومان خدمات وامکانات ارزان قیمت تر بدهد تنها مجوز سی و پنج میلیون تومان را داشته باشد وبقیه روزهای ماه را د محاق تعطیل بسر برد که این گونه تحمیل نظرها درهیچ قوطی عطاری پیدا نمی شود !
روند فعلی هماننددوران دولت های یازدهم ودوازده نیست که هر کسی هرگونه که خواست به اداره زیر مجموعه خود بپردازد تا امثال حسین قدیانی روزنامه نگارمنتقد و مظلوم پرکار پایتخت با فشار عوامل دولت خانه نشین شوند بلکه امروز شخص رئیس جمهور ودیگرمدیران بالادستی وحتی استانی هم از اصحاب رسانه مطالبه نقد می کنند تا معایب کار هویدا ورفع گردد که یکی از مهمترین آنها در بخش درمان چمپاته رده است .
حالا اگر اداره کل بیمه سلامت استان اصفهان مدعی است بیش از بیست میلیارد تومان هزینه بیماران کرونایی کرده شاخ غول را نشکسته بلکه قسمتی از حقوق بیمه ای افراد را پرداحنه اند که ازمطالباتشان بوده واگر بیمه سلامت دولتی هم چون بیمه آتیه سازان در بخش خصوصیعمل می کرد با این همه نا رضایتی ها روبرو نبود ! تهدید به شکایت از یک روزنامه نگاری که به وظیفه خود برای احقاق حقوق از دست رفته حد اقلی فرهنگیان استان قلم زده ومی زند کار ساده ای است اما بعید است در قوه قضاییه فعلی باردیگر تاریخ دولت یازدهم و حسین قدیانی تکرار شود و در ختم کلام به قسمتی از سخنان معاون سیاسی استاندار اصفهان در شورای اطلاع رسانی اشاره می کنیم که تاکید کردند «خبرنگاران دغدغه های عمومی را بررسی وغربالگری کنند تا به گوش مدیران برسد وبه سوال وچالش ها پاسخ داده شود . اینکه مردم دیگر نارضایتی هارا به آرامی بیان نمی کنند. این رفتار جامعه ناشی از سنگینی گوش مدیران درادوار گذشته است که باعث شده به گونه ای دیگر دغدغه ها بیان شوند واگر گوش شنوایی باشد بطور حتم افراد جامعه هم مدارا وآهسته مشکلات را ابراز خواهند کرد». البته تا حدودی هم حق با شما وبعضی مدیران است که بیش از ربع قرن بر مسند ها تکیه زده اند وپاره ای اوقات فرصت و حوصله نمی کنند تغییرات و تحولات ایجاد شده را رصد وبرانداز نمایند تا متوجه شوند فضا در سه ماه واندی گذشته بازوشفافیت آن قوای سه گانه را فرا گرفته است ودیگر نمیتوان قلم ها را از نگارش معضلات و حقایق دور نمود زیراین رسانه است که حکم رکن چهارم را برای هر نظام دارد ومیتواند ازفرصت اعتماد جامعه بر خوردار باشد تاضمن دفاع از حقوق آن ها زمینه را برای احقاق از طریق مدارا و تذکرمکرر فراهم نماید که البته نویسنده ۶۱ سال گذشته رابه شهادت اسناد معتبر دررسانه های مکتوب کشوراینچنین سپری کرده تا تکرار شعر شاعر شیرین سخن باشد که می گوید« رهرو آن نیست که گه تند و گه آهسته رود/ رهرو آنست که آهسته وپیوسته رود» . طیب الله.

نویسنده: حسن روانشید
کد مطلب: 120737
 
Share/Save/Bookmark