میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۴۱
 
 
چگونه گشایش اقتصادی ایجاد کنیم
مسیر گشایش اقتصادی در واقع مثل راه های رسیدن به خدا روش های گوناگونی دارد که یکی از آنها دریافت جریمه است...

مسیر گشایش اقتصادی در واقع مثل راه های رسیدن به خدا روش های گوناگونی دارد که یکی از آنها دریافت جریمه است.
بله درست شنیدید. جریمه توانگر کند مرد را ... این را حضرت سعدی هفتصدسال پیش سروده و مسئولان عزیز هم که به سخن بزرگان ارج می نهند در یک حرکت گازانبری اعلام کرده اند که منبعد از این تمامی شهروندانی که بدون ماسک از معابر عمومی عبور می کنند جریمه می شوند.
حالا ممکن است بپرسید چرا اینهمه موتورسیکلت سوار بدون کلاه ایمنی و گواهینامه و بیمه نامه در سطح شهر ویراژ می دهند اما یک ریال هم جریمه نمی شوند. مگر خطر موتورسواری بدون کلاه ایمنی کمتر از خطر تردد بدون ماسک است؟
سوال خوبی است بزرگوار اما جوابش یک جمله است. به شما هیچ ربطی ندارد ما خودمان می دانیم جریمه را از کجا بگیریم که می سوزد!!!
خودمان هم نفهمیدیم که چی به چی شد اما "ننجون" در همین راستای راهکارهای جذب سرمایه، جبران کسری بودجه و تحقق نهضت بزرگ گشایش اقتصادی روش های زیر را به هیات محترم دولت پیشنهاد می دهد.
الف) انداختن آب دهان در معابر عمومی از قرارهر تُف دویست هزارتومان
ب) ایجاد سر و صدای نامتعارف در سطح شهر از هر قرار هر نوبت پانصدهزارتومان
ج) حمل تلفن همراه اضافی از قرار هر دستگاه یک میلیون تومان
د) نیشخند بی مورد از قرار هر دفعه دومیلیون تومان
ه) قهقهه در شارع عام از قرار ثانیه ای پنجاه هزارتومان
و) توهین به مدیرکل امور ماسک کشور از قرار هر فحش نقطه چین دار ده میلیون تومان
ز) توهین به مدیرکل امور ماسک کشور از قرار هر فحش بی نقطه چین، پنج میلیون تومان
ح) نگاه چپ به ماموران دریافت جریمه از قرار هر نگاه بیست هزارتومان
ط) کاسبی که جلوی مغازه اش را آب و جارو نکند از هر قرار هر نوبت یکصدهزارتومان
ی) زنان بارداری که در سطح شهر تردد می کنند از قرار هر قلو یک میلیون تومان
ک) فحاشی زیرلبی به هر شخص حقیقی و حقوقی از قرار هر دانه چهل هزارتومان
ل) ایستادن زیر سایه درختانی که شهرداری کاشته است از قرار هر نوبت دویست هزارتومان
پی نوشت:
پیشنهاد سازنده این که چون "معتادها نمی گیرند" بنابراین ستاد مبارزه با مواد مخدر را منحل کرده و جای آن "ستاد مقابله با برخورد با متخلفان حوزه ماسک" تشکیل شود.

کد مطلب: 114942
 
Share/Save/Bookmark