میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه خبر
۵۳۳
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۹ دی ۱۳۸۸ ساعت ۰۶:۳۳
 
 
ابهام مردم از قانوني شدن بازاريابي شبكه اي در ايران فعاليت شركت هاي هرمي خوب يا بد؟
آيا واقعا فعاليت شركت هاي هرمي در كشور قانوني شده است؟
به دنبال گزارش يكي از روزنامه ها درباره قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي در كشور، اين خبر به سرعت در جامعه انعكاس پيدا كرد، به گونه اي كه وزارت اطلاعات مجبور شد تا نسبت به اين گزارش حساسيت نشان داده و با اعلام موضع، نسبت به سوءبرداشتهاي ناشي از اين گزارش واكنش نشان دهد.پس از انتشار اين اطلاعيه، در توضيحاتي كه يكي از مسئولان بازرگاني دادند البته اعلام داشتند كه آن دسته از شركت هاي هرمي غير قانوني كه بتوانند ضوابط تعيين شده را رعايت كنند مي توانند به صورت قانوني فعاليت كنند.اين توضيح بر اين نكته تاكيد دارد كه بر خلاف نظر وزارت اطلاعات،امكان فعاليت قانوني شركت هاي هرمي وجود دارد.
شايد هيچ كس نباشد كه براي يك بار هم كه شده پيه گلدكوئيستي ها يا همان شركت هاي هرمي به تنش نخورده باشد. تقريبا همه مردم يا يك بار توسط دوستان و آشنايان در جلسات اين شركت ها به اصطلاح" پرزنت" شده اند،يا آنكه دعوت به همكاري شده اند.
آن دسته از مردمي هم كه به طور مستقيم با افرادي كه در شركت هاي هرمي فعالند ارتباط نداشته اند،به واسطه تبليغات منفي اي كه پيرامون اين شركت ها به راه افتاد، كاملا نسبت به اين شركت ها، آشنايي دارند. اين تبليغات منفي پيرامون شركت هاي هرمي كه مشهورترين آنها شركت گلدكوئيست است، در چند سال اخير آنقدر شدت داشته است كه بلافاصله با شنيدن خبر قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي، ذهن ها به سوي تبعات منفي تبليغ شده از سوي دستگاه هاي دولتي و رسانه هاي جمعي رفته است.پرسش اين است:اگر واقعا آن گونه كه مسئولان وزارت اطلاعات،بانك مركزي و نمايندگان مجلس مي گويند شركت هاي هرمي موجب مالباختن 95 درصد اعضا مي شود،اگر در شبكه هاي هرمي،بزه هاي اجتماعي رخ مي دهد،اگربه واسطه فعاليت اين شركت ها اقتصاد كشور آسيب مي بيند،پس چگونه دولت مي خواهد با شبكه هاي بازاريابي جايگزين،اينگونه فعاليت ها را قانوني كند؟
وزارت اطلاعات كه وظيفه برخورد با فعاليت شركت هاي هرمي را بر عهده دارد، در بيانيه اي كه صادر كرده است تاكيد دارد كه فعاليت شبكه هاي بازاريابي با شركت هاي هرمي تفاوت دارد.اما به نظر مي رسد شباهت هاي زيادي ميان شبكه بازاريابي با شركت هاي هرمي وجود دارد كه امكان وقوع مالباختگي اعضا را در حالت قانوني هم كم نمي كند.در اين مورد البته بايد منتظر توضيحات بيشتر مسئولان بود اما طبق اطلاعات منتشره درباره نحوه فعاليت قانوني شبكه هاي بازاريابي، مسلم است كه در آينده شاهد كساني خواهيم بود كه با اميدهاي بسياري وارد اين شبكه ها شده اند اما دست از پا درازتر واپس كشيده اند.
در شركت هاي هرمي رشد شبكه‌ها در طول زمان با افزايش تعداد مشتريان، كند و كندتر مي‌شود. يك شبكه دودويي در لايه بيستم به بيش از يك ميليون عضو و در لايه سي و سوم به بيش از 8 ميليارد عضو جديد نياز دارد! در نتيجه دير يا زود زماني مي‌رسد كه ديگر نمي‌توان در زمان معقول براي شركت مشتري پيدا كرد. اينجاست كه درصد بسيار بالايي از اعضاي اين شبكه ضرر مي‌كنند. اين در حالي است كه شركت و تنها درصد كمي از مشترياني كه زودتر وارد شبكه شده‌اند، به سودي بسيار رسيده‌اند. در چنين حالتي دولت چگونه مي تواند در مقابل هزاران فردي كه با وعده پورسانت هاي عالي وارد شبكه خواهند شد،لااقل سود حداقلي آنها را تا حدي تضمين كند؟
نبايد فراموش كنيم كه شركتي كه در هر مرحله بيش از 90 درصد مشتريانش در انتظار سود هستند، اگر يك ميليون عضو داشته باشد 900 هزار نفر آنها در انتظار سود هستند و اين انتظار در صورتي به پايان مي‌رسد كه تعداد كل مشتريان 10 ميليون نفر شود و در اين حالت تعداد كساني كه در انتظار سود هستند به 9 ميليون نفر رسيده است! يعني تعداد اين افراد 10 برابر شده است. اين روند دير يا زود متوقف خواهد شد و واضح است كه هر چه زمان توقف، ديرتر باشد، تعداد ضرركرده‌ها بيشتر خواهد بود.در واقع احتمال به سود رسيدن اعضا در اينگونه شركت ها بسيار بسيار ضعيف است،بنابراين در صورت قانوني بودن شبكه هاي بازاريابي،همه نارضايتي هاي ناشي از مالباختگي و بر باد رفتن آرزوهاي واهي،متوجه مراجع قانوني خواهد شد كه از اين فعاليت ها حمايت كرده اند.
البته قابل درك است كه دولت سعي دارد تا ولع عجيب جامعه را براي كارهاي بازاريابي شبكه اي به سوي راه هاي كم خطر تر هدايت كند،اما آيا واقعا دولت مي تواند تبعات ناشي از قانوني شدن فعاليت هاي شبكه اي را كنترل كند؟
شرکت های هرمی به صورت گسترده از سال 1379 با شرکت گلد کوئیست به ايران پا گذاشتند. سود حاصل از فعاليت در بازار ايران آنقدر براي شركت گلد كوئيست چشمگير بود كه بازار بكر ايران را مورد توجه ديگر شركت هاي هرمي قرار داد. جوان بودن جامعه ايراني، روياهاي انباشته شده و پاسخ داده نشده جوانان درباره زندگي مصرفي بهتر و البته بيكاري بخش هايي از جامعه جوان، ايران را به بازاري درخشان براي فعاليت شركت هاي هرمي بدل كرده است و آنها همه تلاش خود را براي استفاده از اين بازار بكر به كار گرفتند. به گونه اي كه گفته مي شود بيش از 300 شركت هرمي در كشور در حال فعاليت است.
حاصل فعاليت اين شركت ها در كشور، هزاران مالباخته اي بود كه به سوداي سود كلان و افسانه اي به عضويت شبكه هاي هرمي درآمده بودند و پس از اندكي ، براي دريافت اصل سرمايه خود راهي دادگاه ها شده بودند. برخي از اين مالباختگان افرادي بودند كه براي رونق بخشيدن به تجارت موهوم خود حتي شغل ثابت خود را رها كرده بودند و پس از مدتي نه تنها به هيچ سودي دست نيافتند، بلكه به لشكر بيكاران كشور هم افزوده شده بودند. بر هم خوردن روابط خانوادگي همسران، ايجاد تنش بين والدين و فرزندان، سرقت، كت كاري و ضرب و جرح و حتي بدتر از آن، قتل از جمله عوارضي بود كه گريبانگير برخي از به دام افتادگان اين شركت ها به آن دچار شدند.
اين در حالي بود كه فعاليت اين گونه شركت ها موجب خارج شدن مبالغ متنابهي ارز از كشور شده است. كسي از ميزان دقيق ارزي كه از سوي اين شركت ها از كشور خارج شده است اطلاعي ندارد، اما بدون شك ميزان اين مبالغ به حدي بوده است كه به توجه به گسترش فعاليت شركت هاي هرمي، وظيفه برخورد با آنها به عهده وزارت اطلاعات گذاشته شد.
دولت، با توجه به مسائل پيش آمده فعاليت در اين شركت ها را ممنوع اعلام كرد، اما آرزوهاي انباشته شده جوانان براي زندگي مصرفي بهتر بيشتر از آن بود كه بتوان در برابر تبليغات و آگاهي رساني رسانه ها،از پيوستنشان به شركت هاي هرمي جلوگيري كرد. در اين ميان حتي چند شركت ايراني هم به قافله هرمي ها پيوستند تا از اين بازار طرفي بربندند.
ادامه حيات شركت هاي هرمي با وجود سخت گيري هاي صورت گرفته توسط دولت و وزارت اطلاعات، اين پيام روشن را براي مسئولين در بر داشت كه به دلايل اجتماعي،نمي توان ريشه فعاليت شركت هاي هرمي را خشكاند. قانوني شدن فعاليت شركت هاي هرمي حاوي همين نكته است كه دولت تصميم گرفته است تا به جاي برخورد صرف با شركت هاي هرمي، به جايگزين هايي براي هدايت پتانسيل هاي نهفته در جوانان كه جذب شركت هاي اجتماعي مي شوند، بپردازند.
بر اساس مصوبه اي كه به موجب آن فعاليت شبكه هاي هرمي قانوني مي شود پرداخت پورسانت‌ها و پاداش‌ها به مشتریان و بازاریابان فقط در قبال فروش و ارائه محصولات امکان‌پذیر است و پرداخت هرگونه وجه یا محصولی با ارزش دیگر به مشتریان و بازاریابان و یا تعهد آن که در طرح تجاری شرکت (که قبلا به تصویب کمیته نظارت رسیده) پیش‌بینی نشده باشد، ممنوع است.
بر اساس اين مصوبه میزان پرداخت پاداش و یا پورسانت، تعداد سطوح دریافت‌کننده و محدودیت‌های آن باید ضمن درج در طرح تجاری، کاملاً شفاف و قابل سنجش باشد.
وزارت بازرگاني براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي معمول در شركت هاي هرمي اعلام كرده است كه قیمت محصولات ارائه‌شده نباید بیش از محصول مشابه در بازار باشد و در مواردی که مشابهی وجود ندارد تابع سایر قوانین و مقررات خواهد بود.
اين مصوبه تاكيد دارد كه گسترش شبکه انسانی و صرفاً جذب توزیع‌کنندگان کالا و پول‌گردانی و ارائه محصولات موهومی، خرید و فروش جایگاه در نمودار درختی و یا محصولاتی که تولید آنها محتمل باشد، ممنوع است.
نكته مهمي كه امكان دارد به واسطه آن فعاليت در بازاريابي شبكه اي از جذابيت بيشتري براي جوانان در مقايسه با شركت هاي هرمي برخوردار باشد،تاكيد وزارت بازرگاني بر پرداخت‌ها و دریافت‌های مربوط به مشتریان و بازاریابان است كه الزاماً بايد از طریق حساب‌های بانکی در بانک‌های دارای مجوز از بانک مرکزی در داخل کشور صورت گیرد و شرکت حق افتتاح و یا تخصیص اعتبار به صورت مجازی و در محیط اینترنت را نخواهد داشت.
تاسيس اين شركت ها علاوه بر كنترل گردش مالي صورت گرفته درآنها، از خروج ارز از كشور جلوگيري مي كند و اين مهمترين پيامد تاسيس اين شركت هاست.اما نكته قابل توجه اين است كه آيا شبكه هاي بازاريابي داخلي توان آن را خواهند داشت تا با غول هاي هرمي جهان مثل گلد كوئيست در كشور به رقابت بپردازند؟
نكته مهم تر اين است كه دولت چگونه مي خواهد نظرمراجع شرعي را در مورد فعاليت هاي بازاريابي شبكه اي رعايت كند. پيش از اين آیت الله مکارم شیرازی ، آیت الله نوری همدانی، آیت الله فاضل لنکرانی ، آیت الله صافی گلپایگانی ، ‌ایت الله تبریزی و آیت الله سیستانی در استفتائات جداگانه ای معاملات ناشی از فعالیت شرکت های هرمی (از جمله گلدکوئیست ، نت ورک مارکتینگ ، وست ویژن ، اینترنشنال کیش ، الماس ، گلدماین) را جایز و مباح ندانستند و فعالیت این شرکت ها را حرام یا بنابر احتیاط واجب حرام و این نوع فعالیت ها را در واقع نوعی کلاهبرداری مرموز برای تصاحب اموال دیگران اعلام کردند .
با وجود مشابهت فعاليت اين شركت ها، دولت چگونه حليت شرعي فعاليت بازاريابي شبكه اي را كسب خواهد كرد؟
کد مطلب: 33603
 
Share/Save/Bookmark
 


لیلا
۱۳۹۶-۰۱-۲۱ ۱۰:۵۰:۲۳
آهای تویی که میگی جنساشون تاریخ گذشته است ،شرکت قرار نیست یه بار جنس به من و تو بفروشه قراره همیشه و به همه بفروشه اگه قراره جنس تاریخ گذشته بفروشه هر کس نهایتش یه بار ازش جنس میخره و این یعنی ورشکستگی شرکت که عمرا این کارو بکنه،پس خواهشا اونایی که نمیخوان تو این کار باشن لطفا انرژی منفی ندن
حسین
۱۳۹۶-۰۱-۱۵ ۱۱:۱۹:۴۴
خدایا شکرت منو وارد شغلی کردی که میتونم به دیگران بگم بیان زندگیشونو عوض کنن.....من نمیدونم بعضیا واسه چی بدون اطلاعات حرف میزنن.نه تحقیق نه بررسی نه سوال از 4تا ادم موفق نه......نظر میدن.ادمای موفقو نمیبینن چشمشونو دایورت کردن رو بازنده ها.
adnan
۱۳۹۵-۱۲-۳۰ ۰۴:۲۲:۳۸
بازاریابی شبکه ای شاید قانونی باشه ولی پایه و اساسش با هرمی دقیقا یکی هستش
۱شما زیر مجموعه هستید۲شما کار میکنید بالا سریتون سود میگیره (شاید کم باشه ولی فقط از تو پورسانت نمیگیره)
۳کلا پورسانت فروش درامدی نداره (اگه بهش فکر کنید پی میبرید)
۴....
من یه چیز میگم که شما خودتون بهش فکر کنید
ایا دوس داری یه مغازه دار باشی و مشتری منت تورو بکشه بیاد از تو خرید کنه یا شما برید با مشتری کل کل کنید و منت بزارید که خرید کنه؟!؟
ایا به نظرت اون اعتباری که یه مغازه دار داره با یه نتورکر تو جامعه یکین؟
ببینید شما اگه یکم به پورسانت فروش فکر کنید به نظرتون کم نیست؟
اونایی که تازه واردن تا وقتی بهشون ضربه نخوره نمیفهمن که چی ميگم. اونایی که تو این کارم هستن و شمارو میخوان بیارن تواين کار حتما به شما میگن که نمیدونم ما اموزش فروش محصولات به شما میدیم و اونجوری که ما یادت میدیم دیگه هیچ کس نیست ازت خرید نکنه همش یه مشت دروغه چون اگه دقت کرده باشین قبل از اینکه اموزش فروش رو یادتون بده میگه که باید چند محصول بخری تا بتونیم با اونا تمرین کنیمو اینا
دلایلش خیلی زیاده اینجا جانمیگیره
البته اختیار دست خودتونه
ولی بد نیست درمورد اونی که بهتون گفتم فکر کنید
محمد مسیحا
۱۳۹۵-۱۲-۰۶ ۰۶:۲۰:۵۱
با سلام به همه دوستان
اولا که بازرا رسانیشبکه ای با شرکت های هرمی کاکلا متفاوته چون در شرکت های هرمی فقط یه بار خرید می کردی و محصولی ور دو تا سه برابر قیمت واقعیش می خریدیم و بعد فقط در ازای معرفی افراد پوزسانت می گرفتیم
اما اینجا فقط در ازای فروش محصول پورسانت گرفته میشه یعنی اگه 10000 نفر هم زیر مجموعه و تیم داشته باشی اما فروشی حاصل نشه شما هیچ پورسناتی دریافت نمی کنی پس کلا این دو تا مبجث با هم متفاوته از زمین تا آسمون
در مورد قانونی بودنشم که خوب وزارت صنعت و معدن و وزارت اطالاعات و نیروی انتظامی داره کاملا فعالیت ها رو ساماندهی میکنه تا ذره ای از دایره ی فانون خارج نشن
در مورد شرعی بودنشم همین کافیه که بدونید در ایران قانون بالاتر از شرع قرار داره چونکه قانون ما قانون اسلامیه و تماما شرعیه پس هرچیزی که قانونی باشه شرعی هم هست و وقتی شورای نگهبان که 6 تا فقیه و 6 تا حقوقدان داره بعد از بررسی و تحلیل این نوع تجارت رو قانونی و شرعی دونستن پس دیگه شکی درش نیست
شرکت پنبه ریز هم که یکی از شرکت های مجازو قانونیه پیرو تمام موازین هست و داره با سرعت پیشرفت می کنه و شرکت های محترم دیگه
لطفا در مورد فهمیدن و درست فهمیدن مقاومت نکنید
سامان
۱۳۹۵-۱۲-۰۱ ۱۵:۵۸:۲۰
باسلام
اینجور شرکت ها هم هرمی هم قانونی وجوود داره..بازاریابی خیلی سخترازونی که همه مردم ایران بخوان واردش بشن چون باید درکش کرد...درمورد قانونی بودنش قانونی چون دولت از کالاهایی که بفروش میرسه مالیاتشو میگیره و صرفا این نوع شرکت ها توزیع کالای ایرانی و ازش بشدت ازطرف دولت استقبال میشه ...هیچوقت بفکر غیرقانونی بودنش نباشین شرکتایی هستن که از خودمونم ک هستیم قانونی تره...ممنون ازهمگی موفق باشد
ياس
۱۳۹۵-۱۱-۳۰ ۰۲:۱۱:۱۱
سلام دوستان
والا اگه ما ايرانيا دست از قاضي بودنمون برداريم اونوقت ميفهميم تمام مطالبهارو!
بعدم دوستان خوبم مطمئن باشي هركاري كه ادم پول گنده ميگيره،قطعا واسش زياااد زياااد دحمت كشيده و زجر ديده!
کریم
۱۳۹۵-۱۱-۲۲ ۰۷:۳۶:۴۹
من در جلسات شرکت بازاریابی شرکت کرده بودم آنها برای بقای خود در شرکت زیر مجموعه هرمی می خواهند نظر بنده این است که کل ایران زیر مجموعه شرکت بازاریابی باشه ؟؟؟؟ پس کی کار کنه یا جنس به کسی بفروشه در کشور همیشه همه فروشنده اند نه کارمندی هست نه کارگری همه فروشنده می شوند پس فکر کنید آخر این شرکت ها فروپاشیست
وحید
۱۳۹۵-۱۱-۱۹ ۰۴:۰۹:۰۱
خودتونو قول نزنین همه اینا کلاهبرداریه دولت اگه اینو جمع آوری نکنه با بحران شدی اقتصادی موجه خواهد شد چون خیلیارو میشناسم که از کار خودشون دست برداشتن رفتن تو اینکار دارن خر حمالی میکنن دریغ از درامد .این یعنی کشاورزی تعطیل کارگری تعطیل ایا میشه کارگری نباشع کشاورزی نباشه .دولت سرشو مثل کبک کرده تو برفا هیچی نمیگه یعنی چی اخه نتورک خرید اینترنتی پس مغازه دارا چیکار کنن .بخدا محصولات تاریخ گذشتع رو بسته بندی میکنن.دولت جلوشو نگیره با بحران بزرگی روبرو خواهد شد
ali
۱۳۹۵-۱۱-۱۰ ۱۳:۱۶:۲۷
بازاریابی شبکه ای در ایران جای رشد بسیاری داره و امیدوارم سایت شما کمک به سزایی در فرهنگ سازی صحیح این صنعت در ایران داشته باشهمهران
۱۳۹۵-۱۱-۱۰ ۰۳:۰۹:۲۰
بسم تعالی...
نظراتی که بود رو خوندم و میخوام یه توماری بنویسم حتما حتما حتما حتما بخونید.
شرکت بازاریابی شبکه ای.تو این کار عرق میریزی .سخت ترین شغل دنیا 1_معدن2_بازیگری3_بازاریابی شبکه ای
اینجا کسی مفت مفت پورسانت یا پول(حق الزحمه) نمیگیره.باید کار کنی .کار کردم پورسانت گرفتم به ولای علی قسم اگه دروغ بگم پیش خدای خودم ک اون بالاس شرمندم.هر کار خوبی ارزش یکبار امتحان کردن رو داره.من گفتم99%نشه ک تو انتخاب موفق شم خب هیچ اتفاقی نمیوفته اگه نرم سمتش.همونجور با همون سطح پایین فکری زندگی میکنم.ولی با خودم گفتم اگه1%برم تو این کار و موفق شم ؟خب همه چی عوض میشه.من وارد کار شدم و فوووووق لعاده راضیم چووون یه ی چیزایی یاد گرفتم جدا از کارم ک واقعا تو زندگیم به اونا حتی فکر نمیکردم.من دارم زحمت میکشم و جدا از کار. خدا هیچوقت زحمت بندشو بی مزد نمیذاره.تو این کار عرق میریزی.با جامعه بر میخوری.با رفتار مردم.مشغله ذهنی.ولی تهش به موفقیته چون مسیر خوبی داره.روز ب روز خبرای خوب.انرژی.من شیش ماه شک داشتم که وارد کار بشم یا نه و این اشتباه محض من بود.ازتووووووووووووووووووووووون خواهش میکنم چوب منو نخورین هرچی زودتر حداقل یه امتحان کوچیک ضرر نداره.بخدا من گرفتم ازش که دارم اینجا میگم.محصولات بادران گستران با کیفیت.اول خودم استفاده میکنم اگه اگه اگه اگه بر فرض مثال بد بود که نیست فدا سرم.یاد گرفتم یار مشتری باشم و صادق باشم با مشتری.وگرنه ماهی 1میلیون کم کمش سفارش نداشتم.صادقم با مشتری رک بش همه چی رو میگم.نتوووووووورک همون چیزیو میده ک تو میخوای بشرطی که تو بخوایش به شرطی که براش تلاش کنی.هیچ کاری بدون تلاش بت نتیجه نمیده.من تلاش کردم و الان دارم مینویسم.تجااااااااااااااااااارتمو درست انتخاب کردم پاشم وایستادم.
(((((((((((((((بازشگت همه به سوی ماست!))))))))))))))

سپاسگذارم.لطفا بدگویی نکنین.
Z. M
۱۳۹۵-۱۰-۲۶ ۱۷:۰۷:۵۹
سلام.میشه درمورد چیزی که نمیدونیم نظر ندیم. نتورک مارکتینگ تو کشورهای اول جهان جواب داده خواهشا مثل کبک سرمونو نکنیم تو برف. الان دیدمون منفیه چون دشمنای ما یه کاری کردن دید ما منفی بشه با شرکت های هرمی غیرقانونی که راه انداخته بودن چون از اتحاد ایران میترسن چون مردم ایران یه بار اتحادخودشونو توجنگ نشون دادن برای همین کاری میکنن که این اتحاد شکل نگیری چون آگاه هستن ایران اگه نتورک کنه خیلی زود کل خاورمیانه رو از نظر اقتصادی میگیره. به جای این که منفی بزنید دست بکار بشین تا دیر نشده
Mehran
۱۳۹۵-۱۰-۲۵ ۲۰:۵۳:۴۷
سلام دوستان هرکس درمورد چیزی که ازش اطلاعت داره نظر بده اطلاعت نداره بره بمیره....این کار داره به اقتصاد کشور کمک میکنه .من دارم درآمد میگیرم هرکس هم میگه نه کار نکرده... هرکس میگه غیر قانونیه و فلان وبیساد هم بره ۳۰سال کارکنه بدبختا.....
نونا
۱۳۹۵-۱۰-۲۵ ۱۲:۵۵:۵۳
شرکت بادران بازاریاب جذب میکننه حالا اگه شما چندتا بازاریاب دیگه به شرکت معرفی کنید یه درصدی هم به شما میدن این یعنی تجارت و بازاریابی که با شرکت های هرمی خیلی فرق داره
مرجان
۱۳۹۵-۱۰-۲۴ ۱۶:۳۱:۴۲
بازاریابی شبکه ای سالم و قانونی است.یکی ازاقوام من تو شرکت های هرمی عضو بود خودش میگه محصولی نداشتیم ولی تو بازاریابی شبکه ای سالم محصول هست مصرفیه قیمت عرف بازاره پورسانت ازخود شرکت پرداخت میشه راجب هرکاری میخوای اطلاعات بگیرین نرین ازاونایی ک شکست خوردن بپرسین برین ازاونایی بپرسین ک دارن کار میکنن
ساسی
۱۳۹۵-۱۰-۲۲ ۰۱:۰۷:۵۷
مطمن باشید این شغل حرام را به زودی دولت بخ طور کامل جمع میکنه. این شرکتها میان یه چند سال مردم رو گول میزنن و متاسفانه بزرگترین ضربه رو دارن به اقتصاد کشورمون میزنن و کالاهای بی کیفیت رو بسته بندی میکنن و به چند برابر قیمت به مردم بدبخت میفروشن . دوست عزیز مطمن باش اگر این تجارت درست بود الان آمریکایی ها نشسته بودن و ما ایرانیا میشدیم زیرمجموعشون!!! تو ایران این شرکتا با یه بخشنامه میان بعد با یه دستور میرن و شما بیکار و مال باخته و وقت باخته میشید و سرافکنده