میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۳۲
 
 
آیلاند باشیم
یک مقام مسئول: خوشبختانه ثمرات توسعه دولت الکترونیک را در آموزش فراگیر مجازی در آموزش و پرورش و...

یک مقام مسئول: خوشبختانه ثمرات توسعه دولت الکترونیک را در آموزش فراگیر مجازی در آموزش و پرورش و دانشگاه‌های کشور مشاهده می‌کنیم.
منظور از "ثمرات" کدام گزینه زیر است؟
الف) آیلاند بودن تمام آموزگاران در کشور
ب) سبقت سرعت اینترنت مناطق محروم به شتاب لاک پشت های جزایر مولداوی
ج) فروش بی سابقه گوشی های هوشمند دست چهارم به والدین بیچاره
د) هر سه گزینه صحیح است
مرتضی طلایی: آیا واقعا به نظر شما عقل و فکر سیاسی آقای قالیباف انقدر کم است که همچین کاری را انجام دهد؟
منظور از "همچین کاری" کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف) اهدای سکه بهارآزادی به این و آن
ب) اهدای تابلو فرش و قالی به نمایندگان
ج) اهدای کارت هدیه به بچه های مردم
د) هیچکدام
رییس کل بانک مرکزی: در روزهای آتی، پیش‌بینی‌های بانک مرکزی از تورم یکسال آتی و «تورم هدف»، اعلام خواهد شد.
منظور از "روزهای آتی" در انشای فوق کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف) وقتی تورم هفت رقمی شد.
ب) وقتی تومان یک رقمی شد.
ج) وقتی دلار هفده تومانی شد
د) هر کدام از گزینه ها را انتخاب کنید صحیح است.

کد مطلب: 113826
 
Share/Save/Bookmark