میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۶ شهريور ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۳۶
 
 
دایره تشخیص صلاحیت شیلنگ
برادر قالیباف: نمی‌شود با مردم حرف نزد. جای کدام واژه در اظهارنظر فوق خالی است؟...

برادر قالیباف: نمی‌شود با مردم حرف نزد. جای کدام واژه در اظهارنظر فوق خالی است؟
الف) الکی
ب) پا در هوا
ج) گازانبری
د) عصبانی
وزیر آموزش و پرورش: رعایت موارد بهداشتی در سرویس مدارس از جمله پروتکل ها هستند که با جدیت دنبال می شوند.
نظارت بر مورد فوق بر عهده کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف) معاونت نظارت بر چاه خلا
ب) اداره کل امور آفتابه
ج) دایره تشخیص صلاحیت شلینگ
د) ستاد صیانت از آبریزگاه های مدارس
رییس کل بانک مرکزی: در حال حاضر ما نیز سیاست گذاری نوین پولی را آغاز کرده‌ایم.
بنابراین نتیجه می گیریم که ...
الف) تورم سیصد درصدی در راه است.
ب) واحد پول کشور به "یک عبدالناصر" تغییر خواهد کرد.
ج) خدا به ملت بینوا رحم کند.
د) یک گزینه که به لحاظ اخلاقی از انتشارش معذوریم.

کد مطلب: 115220
 
Share/Save/Bookmark