میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۱
 
 
سلیمانی در زمره متقین بود
حجت الاسلام دکتر لک زایی: رئیس پژوهشگاه فرهنگ و معارف در کنفرانس "مکتب شهید سلیمانی و تمدن نوین اسلامی" گفت : آیه ۱۷ سوره آل عمران در مورد کسانی است که به بهشت الهی دست یافتند و جزو متقین به حساب می آیند..
متقین کسانی هستند که ما می‌توانیم بگوییم آنها می‌توانند کارگزاران وحدت ملل اسلامی باشند. اگر ملل اسلامی بخواهند به وحدت برسند و بر تفرقه هی که امروزه با آن مواجه است غلبه پیدا کنند نیاز است که از لحاط تربیتی، انگیزه ها و رفتار تمام مردم اسلامی به سمت این ویژگی هایی که در آیه ی 17سوره ی ال عمران بیان شده است حرکت کنند.
وی افزود : صبر یعنی مقاومت ما در مسیر رسیدن به اهداف با موانعی مواجه می‌شویم و اگر بتوانیم بر این موانع غلبه کنیم ، به عنوان انسان صبور شناخته می‌شویم.شبیه کسی که بخواهد قله ای ای را فتح کند که با دشواری هایی مواجه می‌شود و اگر به آن سختی ها غلبه کند می‌تواند به فتح قله نائل شود و انسان صبوری است..
این استاد دانشگاه در ادامه تصریح کرد: علاوه بر موانع بیرونی وحدت باید در مقابل موانع درونی وحدت نیز صبر و مقاومت داشته باشد و به دنبال هوس ذاتی خود نرود.قانتین در برابر خداوند متواضع هستند و با تواضع و فروتنی عبادت می‌کنند و اهل دوروی و ریا نیستند.قانتین در برابر خداوند متواضع هستند و با تواضع و فروتنی عبادت می‌کنند و اهل دوروی و ریا نیستند.دکتر لک زایی خاطر نشان کرد : شهید عزیز ما شهید سلیمانی یکی از نمونه های این خصوصیات بود.او مردی وارسته و با صبر ، صداقت و صداقت در گفتار و عمل بود.‌در برابر خدا متواضع بود.اهل انفاق بود.اهل راز و نیاز شبانه بود.همین ویژگی های این شهید بزرگوار باعث دستیابی او درعرصه های مختلف شد.و او را تبدیل کرد به شخصی که محبوب دل ملت های اسلامی از ایران تا عراق و سوریه و لبنان و افغانستان و پاکستان و بیشتر نقاط جهان اسلام هند و قفقاز و درواقع عالم مستضعفان باشد.
ایشان در پایان تاکید کرد: بنابر این از دیدگاه شهید سلیمانی که همان دیدگاه معارف اسلامی است، حرکت در مسیر وحدت و همگرایی باید بر اساس تقوا و استقامت و مقاومت در برابر اشغالگران باشد.و باید بر اساس صبر و مقاومت در برابر مستکبرین عالم و شیاطین باشد.باید بر اساس صداقت و اخلاص و تواضع در برابر خدای بزرگ باشد.
کد مطلب: 117228
 
Share/Save/Bookmark