میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : جمعه ۲۷ آبان ۱۴۰۱ ساعت ۱۸:۲۸
 
 
واکاوی نزاع و درگیری های شهری
رفتارهای خشونت بار، نزاع و درگیری ها در میان افراد جامعه یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی محسوب می شود که...
رفتارهای خشونت بار، نزاع و درگیری ها در میان افراد جامعه یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی محسوب می شود که آثار زیان بخش جسمی و روانی بسیاری در پی دارد بر همین اساس با نگرش به وضع فعلی جامعه توجه به پدیده درگیری بیش از بیش ضری به نظر می رسد.
نگارنده درمقاله حاضر اهتمام تام ورزیده که موضوع را از لحاظ علوم اجتماعی و شهروندی مورد برسی قراردهد و سپس به صورت مبسوط به سیاست جنایی آن( حسب آمار) بپردازد؛
الف) یکی از مهم ترین واصلی ترین عوامل وقوع جرایم ازجمله نزاع و درگیری و رفتار های خشونت آمیز، ناکارآمدی سیستم آموزشی و همچنین عدم مهارت برخی آموزگاران گرامی در خصوص نحوه ی آموزش صحیح علوم انسانی به دانش آموزان می باشد بنابراین دانش آموزان نه تنها به طرز صحیح مهارت های اجتماعی را فرا نمی گیرند بلکه در مدارس بعضا با انواع مختلفی از هنجارشکنی روبرو هستند، ازجمله دلایل ناکارآمدی سیستم آموزش بی توجهی به تفاوت در دانش آموزان از حیث استعداد،علاقه و ...، عدم استفاده از شیوه های نوین، کارآمد و آزموده شده، پیاده سازی روش های تکراری و کسل کننده و عدم توجه به هوش هیجانی می باشد.و چنانچه دانش آموز از روش های تکراری، ناکارآمد و قدیمی پیروی نکند مورد سرزنش قرار می گیرد از جمله دلایل صحت اظهارات نگارنده نارضایتی و فراری بودن برخی دانش آموزان از مدرسه و ترس از معلم می باشد، بنابراین جهت اصلاح جامعه ،بهبود مراودات اجتماعی، کاهش میزان جرم ، تغییرات شگرف و بنیادین در نظام آموزشی بیش از بیش ضروری به نظر می رسد. از جمله راهکارهای راهبردی و ضابطه مند که با عرف جامعه هم پوشانی دارد می‌توان به داشتن روحیه گذشت و عذر خواهی اشاره نمود، بسیاری از تنش و درگیری ها را می‌توان با یک عذر خواهی ساده به پایان رساند و در اینصورت نه تنها به نزاع و درگیری منجر نمی شود بلکه زمینه ایجاد روابط مسالمت آمیز میان افراد را فراهم می سازد.
ب)سیاست جنایی و آماری نزاع و درگیرییکی از مهم ترین دلایل مراجعه به پزشکی قانونی و مراجع قضایی نزاع و در گیری است و براین ساس حسب اعلام نظرپزشکی قانونی، «نزاع» بیش از ۵۸۰ هزار نفر را به پزشکی قانونی کشاند، در سال گذشته (۱۴۰۰)، ۵۸۶ هزار و ۲۸۳ مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این تعداد ۳۹۱ هزار و ۶۲۵ نفر مرد و ۱۹۴ هزار و ۶۵۸ نفر زن بودند.نزاع و درگیری های خیابانی یا خانوادگی همواره بخش قابل توجهی از ارجاعات واحدهای معاینات بالینی مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور را به خود اختصاص می دهد. طبق آمارهای موجود بیش از ۳۰ درصد از کل ارجاعات این بخش مربوط به آسیب دیدگان نزاع است که رقمی قابل توجه محسوب می شود.
درگیری های نه چندان جدی با موضوعات پیش پا افتاده که عوارض و خسارات جدی و غیرقابل جبران برای فرد مضروب و مشکلات و آسیب های روحی و روانی بسیار برای ضارب به همراه دارد.عوارض ناشی از نزاع زندگی فرد آسیب دیده و ضارب را بحرانی می کندو بررسی مراجعان نزاع در واحدهای معاینات پزشکی قانونی نشان می دهد که بسیاری از این افراد از روی خشم و عصبانیت آنی دست به عملی می زنند که عوارض ناشی از آن نه تنها زندگی فرد آسیب دیده، بلکه زندگی فرد ضارب را نیز مختل و دچار بحران می کند؛ حال آنکه در تعداد قابل توجهی از این نوع ارجاعات می شود مسئله ی به وجود آمده را بدون زد و خورد و تنها با صحبت کردن حل و فصل کرد.
ضمن اشاره به آخرین آمارهای نزاع و تعداد ارجاعات آن به سازمان پزشکی قانونی در ۱۰ سال گذشته، به برخی پرونده ها و مصادیق نزاع نیز اشاره می کنیم که نشان دهنده نتایج جبران ناپذیر خشم های لحظه ای و بی دلیل است.با مقایسه امسال با سال گذشته به این نتیجه می رسیم که آمار نزاع در سال ۱۴۰۰با سال قبل از آن تغییرمحسوسی نداشته است در سال ۱۴۰۰، تعداد ارجاعات نزاع به مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور برابر با ۵۸۶ هزار و ۲۸۳ نفر بود. این رقم در مقایسه با سال قبل از آن(۱۳۹۹) تغییر چندانی نداشته و تنها دو دهم درصد بیشتر شده است. از میان استان های کشور، تهران دارای بیشترین آمار نزاع می باشددر این مدت استان های تهران با ۹۶ هزار و ۴۹۶، خراسان رضوی با ۵۱ هزار و ۶۳۰ و اصفهان با ۴۱ هزار و ۶۴ نفر بیشترین و استان های ایلام با ۳ هزار و ۴۹۰، بوشهر با ۳ هزار و ۶۴۱ و خراسان جنوبی با ۴ هزار و ۱۶۴ نفر کمترین آمار ارجاعات نزاع را داشته اند.
از نگاهی دیگر بیشترین نرخ نزاع (تعداد بر حسب جمعیت استان) مربوط به استان های اردبیل، آذربایجان شرقی، همدان و زنجان بوده و کمترین نرخ نیز مربوط به استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و خوزستان بوده است.همچنین ماه های خرداد با ۶۰ هزار و ۱۷۵ و شهریور با ۶۰ هزار و ۴ نفر پرارجاع ترین ماه های سال از جهت موارد نزاع در سال ۱۴۰۰ بوده است.

نویسنده: محمدرضا خارستانی - حقوقدان
کد مطلب: 124400
 
Share/Save/Bookmark