میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۸:۱۶
 
 
جانِ پرچم
جانِ پرچم
 
* جان پرچم جان‌های ما فدای تو
بشکند آن دست که آتش زد به سیمای تو
* دانی از چه رو این همه دشمن‌داری
ریشه در سپهر و نشان تمدن‌داری
* ما برای حفظ تو جان‌ها داده‌ایم
کلاهدوز و جهان آرا و صیادها داده‌ایم
* در شور شرقت شوشتری‌ها شهد شهادت نوشیدند
در غروب غربت کاظمی‌ها سبد سبد گل چیدند
* بعد خوزستان و کردستان و سیستان
شعله‌ور شد آتش فتنه و توطئه در قلب تهران
* برای حفظ حرمتت حتی در پاسداران
پر می‌کشد شهیدی از کاروان شهیدان
* گرچه افتادی از دست شایسته سردار همدانی
قامتت بلند است به دست مالک اشتر کرمانی
* ما که نداریم ترسی از عربده دشمنان
روزنه‌ی نفوذ است شعبده برخ دوستان
* بعد این همه حیله و تزویر اَبَر شیطان
بشکنید پیمانه‌ی صلح اهریمنان
* آه پرچم جان‌های ما فدای تو
بشکند آن دست که آتش زد به سیمای تو
تخلص؛ «هادی کردستانی»

کد مطلب: 103557
 
Share/Save/Bookmark