میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۳۴
 
 
مردم را بکشید و خلاص!
عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا: روش‌های محافظه‌کارانه دیگر جواب نمی‌دهد...

عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا: روش‌های محافظه‌کارانه دیگر جواب نمی‌دهد.
با توجه به این اظهارنظر کدام یک از روش های زیر را برای مقابله با کرونا پیشنهاد می دهیم.
الف) هر شهروندی به خیابان آمد با ماشین زیرش بگیریم.
ب) مردم را در خیابان ها به رگبار ببندیم.
ج) جریمه ها را هزار برابر کنیم تا هم ادب بشوند و هم پول چایی اعضای ستاد و کسری بودجه دولت تاامین شود.
د) شهروندان خاطی را در دیگ گذاشته و به مدت یک هفته در روی آتش ملایم بجوشانند.
جراید: باید چند قربانی بدهیم تا قرنطینه را آغاز کنید؟
به نظر شما تصمیم برای قرنطینه توسط کدام یک از گزینه های زیر منطقی تر است؟
الف) روش شیر یا خط؟
ب) روش از کی بپرسم؟
ج) روش رمل و اسطرلاب
د) روش های سامورایی
عبارت زیر از کیست؟
فساد در صندوق‌های رای آمریکا، امشب فاش می‌شود.
الف) عمه جان رهبر کره شمالی
ب) سفیر موزامبیک در گینه بیسائو
ج) عمو پورنگ و دست اندرکاران برنامه رنگین کمان
د) همان شخصی که انتخابات آمریکا را برگزار کرد.

کد مطلب: 116058
 
Share/Save/Bookmark