میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی جامعه خبر
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۲۸
 
 
اخبار جدیدی از هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در راه است
اخبار جدیدی از هیات امنای سازمان تامین اجتماعی در راه است
 
برابر اخبار واصله، مقرراست اکبر نوروزی مدیر عامل و عضو هیات مدیره صندوق بازنشستگی شرکت فولاد به عنوان رئیس هیات مدیره این صندوق معرفی و مدیر عامل جدید نیز بزودی معرفی شود.
به گزارش سیاست روز هیات امنای تامین اجتماعی بنا دارد با تغییر یکی از اعضای هیات مدیره تامین اجتماعی ، مهرداد محقق زاده دوانی اصل و یا ناهید حیدری را جایگزین کند. با توجه به این که محقق زاده دارای تجربه موثرتری نظیر مدیر کلی تامین اجتماعی استان مرکزی، مدیر کل بودجه و تشکیلات تامین اجتماعی، مشاور ارشد مدیر عامل تامین اجتماعی، عضو هیات مدیره برخی شرکت ها و معاون فنی و درآمد تامین اجتماعی را در کارنامه خود دارد، احتمال بیشتری برای جلب نظر هیات امنا خواهد داشت. اما گفته می شود هیات امنا این موضوع را به نظر ربیعی،وزیر کار موکول کرده است. لازم اضافه است ناهید حیدری نیز در حال حاضر مدیر کل تامین اجتماعی غرب تهران و ریاست شعب تامین اجتماعی را در کارنامه کاری خود دارد.
کد مطلب: 102512
 
Share/Save/Bookmark