میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : جمعه ۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۱۴
 
 
از هر چه بگذری سخن عمه خوشتر است
برای مردم ایران کدام یک از اخبار زیر اهمیت بیشتری دارد؟...

برای مردم ایران کدام یک از اخبار زیر اهمیت بیشتری دارد؟
الف) توهین یک بازیگر سینما به یک پاکبان
ب) بلاک شدن یک فسقل بچه توسط یک ستاره فوتبال
ج) اهانت یک پلنگ چشم قشنگ به یک تتو باز حرفه ای
د) بالا رفتن آمار مبتلایان به کرونا
کدام یک از فرآورده های شتری برای سلامت گاو مفیدتر است؟
الف) جگرشتر
ب) شیر شتر
ج) دوغ شتر
د) خاک توسری شتر
یک مقام بلندپایه: اگر در خانه نمانی زنجیره کرونا پاره نخواهد شد.
با توجه به این اظهارنظر کدام یک از اشخاص زیر تصمیم گرفته مردم از خانه بیرون بروند؟
الف) ننجون
ب) عمه رهبر کره شمالی
ج) سفیر میانمار در گواتمالا
د) همان مقام بلندپایه

کد مطلب: 113476
 
Share/Save/Bookmark