میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۳۰
 
 
مشکل روحی و روانی از شما بعید است
ما می‌توانیم خانه ۴۰ متر را به گونه‌ای اجرا کنیم که به عنوان یک واحد ۸۰ متری مورد استفاده قرار گیرد...

عبارت زیر از کیست؟
ما می‌توانیم خانه ۴۰ متر را به گونه‌ای اجرا کنیم که به عنوان یک واحد ۸۰ متری مورد استفاده قرار گیرد.
الف) یک مرتاض هندی
ب) یک جادوگر آفریقایی
ج) یک طنزپرداز انگلیسی
د) یک شهردار ایرانی
رییس سازمان صدا و سیما: بالای ۸۰ درصد مردم به سازمان صداوسیما توجه دارند.
اظهارنظر فوق یادآور کدام یک از گزینه های زیر است؟
الف) خود گویی و خود خندی، عجب مرد هنرمندی
ب) سوسک از دیوار بالا می رفت مادرش می گفت قربان دست و پای بلورینت بشوم.
ج) آقا آقا از خانه در می آید.
د) حالا یک چیزی گفتیم شما گیر ندهید.
نقطه چین زیر را با گزینه مناسب پر کنید.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس: برخی از نمایندگان سابق مشکلات ... داشتند و از این پس باید نامزد‌های انتخابات مجلس به پزشکی قانونی مراجع کنند و یک برگه صحت سلامت کسب کنند و به نهاد‌های نظارتی ارائه دهند که از این نظر سلامت هستند.
الف) گوارشی
ب) اخلاقی
ج) خانوادگی
د) روحی و روانی

کد مطلب: 114998
 
Share/Save/Bookmark