میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : دوشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۱۳
 
 
وزیر مملکت آبادکن
بعد از سند زدن قله دماوند کدام یک از موارد زیر به فروش خواهد رسید؟...

بعد از سند زدن قله دماوند کدام یک از موارد زیر به فروش خواهد رسید؟
الف) کلاهک قله سهند
ب) زیرپله غار علیصدر
ج) پشت بام منار جنبان
د) کبوترخانه برج میلاد
ترامپ: دولت اوباما فاسدترین دولت تاریخ آمریکاست. عبارت فوق یادآور کدام یک از ضرب المثل های شیرین فارسی است؟
الف) دیگ به دیگ میگه روت سیاه
ب) نگاه به دست ننه کن/ مثل ننه غربیله کن
ج) یکی را توی ده راه نمی دادند سراغ خانه کدخدا را می گرفت.
د) یک گزینه که به لحاظ اخلاقی قابل انتشار نیست.
جراید: داماد وزیر سابق قبل از جلسه دادگاه فرار کرد. ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف) نام دختر آقای وزیر "زینب" است که خیلی "نعمت" دارد.
ب) داماد آقای وزیر غرق "نعمت" است و غیبت" هم دارد.
ج) خواهر همسر آقای داماد همان "شبنم" صبحگاهی است.
د) وزیر سابق واقعا مملکت را آباد کرده است.

کد مطلب: 114691
 
Share/Save/Bookmark