میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۱۵
 
 
سامانه شیپور از سر گشاد
ترامپ:میزان مرگ و میر ما تقریبا نیمی از بسیاری از کشورهای دیگر و یکی از پایین‌ترین کشورها در جهان است...

ترامپ:میزان مرگ و میر ما تقریبا نیمی از بسیاری از کشورهای دیگر و یکی از پایین‌ترین کشورها در جهان است.
عبارت فوق یادآور کدام ضرب المثل شیرین فارسی است؟
الف) حرف راست را باید از بچه شنید.
ب) حرف راست را باید از دیوانه شنید.
ج) حرف راست را باید ...استغفرالله
د) هر سه گزینه صحیح است.
نقطه چین زیر را با گزینه مناسب پر کنید.
وزیرآموزش و پرورش: سامانه «شاد» قریب ۹۰ درصد دانش‌آموزان را پوشش می‌دهد. برای مابقی که یا دسترسی به اینترنت نداشته یا ابزار ندارند ... طراحی کرده ایم.
الف) سامانه هر چه باداباد
ب) سامانه شیپور از سر گشاد
ج) سامانه ناشاد
د) هیچکدام
یک نماینده مجلس:صداوسیما اخیرا در یک سریال نماینده مجلس را آدم مفلوک و بدبخت و بیچاره‌ای نشان داد که حتی نمی‌تواند کفش‌هایش را جفت کند و حق برخورد با راننده‌اش را ندارد.
ما از این انشا نتیجه می گیریم که ...
الف) یک نماینده خوب باید بتواند کفش هایش را جفت کند.
ب) یک نماینده خوب کسی است که با راننده اش برخورد کند.
ج) یک نماینده خوب کسی است که حتی اگر در مجلس چرت بزند و هیچکس حق نداشته باشد که دستش بیاندازد.
د) ما خوبیم هر کی هم هر چی گفت خودش است. آینه آینه!

کد مطلب: 113458
 
Share/Save/Bookmark