میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست خبر
تاریخ انتشار : دوشنبه ۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۲۲:۲۶
 
 
گزینه صحیح "هیچکدام" است
سخنگوی فدراسیون کشتی: جام جهانی کشتی یک رویداد درجه ۲ یا ۳ محسوب می شود و از همان اول علاقه ای به میزبانی آن نداشتیم...

سخنگوی فدراسیون کشتی: جام جهانی کشتی یک رویداد درجه ۲ یا ۳ محسوب می شود و از همان اول علاقه ای به میزبانی آن نداشتیم.
این اظهارنظر بعد از مخالفت اتحادیه جهانی کشتی با میزبانی ایران با کدام یک از گزینه های زیر ارتباط تنگاتنگ تری دارد؟
الف) روغن ریخته، وقف قندیل های زیارتگاه می شود.
ب) قمارباز اگر نگوید "به درک" حتما از ناراحتی سکته می کند.
ج) فدراسیون دستش به میزبانی نمی رسد می گوید پیف پیف بو می دهد.
د) هیچکدام
اظهارنظر زیر از کیست؟
امیدواریم هرچه زودتر آن‌هایی که فریب خوردند مراقب باشند مجدد دچار فریب خوردگی نشوند.
الف) ذیمقراطیس
ب) پرفسور سمیعی
ج) شیخ محمد شبستری
د) هیچکدام
علیزاده طباطبایی: یقین دارم که شهردار سابق تهران، قاتل نیست.
با توجه به این اظهارنظر کدام یک از گزینه های زیر همسر آقای نجفی را به قتل رسانده است؟
الف) خرزوخان
ب) شوهر عمه رهبر کره شمالی
ج) ننجون
د) هیچکدام

کد مطلب: 111748
 
Share/Save/Bookmark