میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۱ ساعت ۱۹:۵۸
 
 
نخستين نمايشگاه توليدات سوريه در تهران
نخستين نمايشگاه توليدات سوريه در تهران
 
کد مطلب: 73444
 
Share/Save/Bookmark