چهارجوابي

مدل اقتصادي نوبختیسم

وزیر آموزش و پرورش: تلاش می‌کنیم تا طی دو تا سه سال آینده سیستم گرمایشی تمام مدارس را ایمن کنیم با شرکت بیمه بحث آتش‌سوزی و حوادث ناگوار دانش

29 مهر 1393 ساعت 23:59


وزیر آموزش و پرورش: تلاش می‌کنیم تا طی دو تا سه سال آینده سیستم گرمایشی تمام مدارس را ایمن کنیم با شرکت بیمه بحث آتش‌سوزی و حوادث ناگوار دانش‌آموزی را پیش‌بینی کردیم تا در صورت بروز حادثه بخشی از خسارت جبران شود.
از اظهارنظر فوق نتیجه مي‌گیریم که:
الف) علم از ثروت بهتر است ولی عقل هم چیز بدی نیست.
ب) ثروت از علم مهم‌تر است و عقل خیلی چیز لازمی نیست.
ج) عقل خیلی خوب است وگرنه علم و ثروت به هر حال مي‌آیند و مي‌روند.
د) علم و ثروت و عقل به هیچ دردی نمی‌خورند و سخنان حکیمانه یک چیز دیگر است. 

محمد‌باقر نوبخت: کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست بلکه رشد قیمت‌ها با سرعت ‏کمتری صورت می‌گیرد.
به این مدل اقتصادی چه مي‌گویند؟
الف) نوبختیسم
ب) بدبختیسم
ج) شوربختیسم
د) سیاه بختیسم 

نقطه‌چین زیر را پر کنید.
شهردار تهران: در دهه ۷۰ هر فردی اگر پول داشت مي‌توانست...
الف) شهردار تهران بشود.
ب) روی سیبیل شهردار بنشیند و نقاره بزند.
ج) هر چه دلش خواست بخرد.
د) تراکم بگیرد.


کد مطلب: 89672

آدرس مطلب: http://siasatrooz.ir/vdcb50bw.rhb9zpiuur.html

سیاست روز
  http://siasatrooz.ir