احتمال حضور احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهور

احتمال حضور احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهور

مجلس خبرگان مظهر مردم‌سالاری اسلامی است

مجلس خبرگان مظهر مردم‌سالاری اسلامی است

ملت ایران خدمتگزار مخلص و با ارزشی را از دست داد

ملت ایران خدمتگزار مخلص و با ارزشی را از دست داد

ادای احترام جهان به مردان ایثار و مقاومت

ادای احترام جهان به مردان ایثار و مقاومت

شهید خدمت و دگرگونی چهره «سلامت»

شهید خدمت و دگرگونی چهره «سلامت»

پرچمی که باید برافراشته بماند
برای سید شهیدان اهل خدمت
مرد دیپلماسی، مرد میدان
چرا بازهم اطلاع‌رسانی‌مان خوب نبود؟!
برکناری دسته جمعی مدیران ارشد استان کمترین کار ممکن است