میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تماس با ما
صاحب امتياز: علي يوسف‌پور
مديرمسئول: محمد پيرعلي
سردبير: محمد صفري
امور مشتركين: مهدي يوسفي
نشاني: ميدان فاطمي، بالاتر از ميدان گلها، خيابان شهيد جهان آرا، كوچه بابك، پلاك 16
تلفن: 5-88013873
نمابر:88007575
كدپستي: 1438634871
ايميل: info@siasatrooz.ir
سايت: www.siasatrooz.ir

نام و نام خانوادگی:
آدرس ايميل:
پيام شما برسد به:
پيام خود را وارد نمائيد:

از تماس شما سپاسگزاريم.